План заходів на 2020 рік


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

⌐                                                         ¬    

Про затвердження плану заходів

на 2020 рік щодо наповнення селищного

бюджету, ефективного використання

бюджетних коштів  та посилення

фінансово-бюджетної дисципліни


Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”    (зі змінами), від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами),  від 23 квітня 2014 року №117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами), розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), від 08 лютого 2017 року №142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки”,  рішення Межівської селищної ради від 16 грудня 2019 року № 1719-26/VІІ “Про селищний бюджет  на 2020 рік” (зі змінами), з метою забезпечення належного виконання селищного бюджету та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати,  ефективного використання  бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:


1. Затвердити план заходів на 2020 рік щодо наповнення селищного бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.


2.  Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань селищного бюджету на 2020 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) подаються головними розпорядниками коштів селищного бюджету, структурними підрозділами виконавчого комітету Межівської селищної ради,  до відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради за особистим підписом їх керівників та погодженням із селищним головою, в.о. селищного голови  або його заступником .


3. Відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради з метою забезпечення своєчасного, раціонального та у повному обсязі використання коштів селищного бюджету:


1) проводити фінансування видатків за рахунок власних доходів загального фонду  селищного бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань, зокрема:

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – з урахуванням термінів її виплати;

решта соціально захищених видатків – один раз на тиждень, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань та  залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників;

інші видатки – один раз на тиждень, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів селищного бюджету відповідно до додатку 1;

2) проводити фінансування видатків зі спеціального фонду селищного бюджету  у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів селищного бюджету згідно з додатком 1;

3) проводити фінансування видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету (виконавчого комітету Межівської селищної ради, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради та  відділу культури виконавчого комітету Межівської селищної ради) за рахунок коштів субвенцій та дотації з державного та обласного бюджетів з урахуванням надходження відповідних коштів;

4) фінансування за рахунок залишку коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету, що обліковуються станом на 01 січня 2020 року, здійснювати після  внесення змін до рішення Межівської селищної ради від 16 грудня 2019 року № 1719-26/VII “Про селищний бюджет на 2020 рік”;

5) забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів селищного бюджету та їх затвердження  селищним головою, в.о селищного голови або його заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень.


4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчого комітету  селищної ради, головних розпорядників коштів селищного бюджету забезпечити:


1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету (для головних розпорядників кошів – обсягу бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період;

 2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

3) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби селищного  бюджету у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) своєчасність затвердження, внесення  змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року                            за № 1103/25880 (зі змінами).

5) забезпечити здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;

6) утримання чисельності працівників  та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених для бюджетних установ у кошторисах;

7) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

8) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах  установлених  лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;

9) здійснення у разі виникнення заборгованості за захищеними видатками селищного бюджету комплексу конкретних заходів щодо погашення  такої заборгованості;

10) першочергове спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок бюджетного року, фінансування об’єктів незавершеного будівництва;

11) попереджувати факти необґрунтованого використання бюджетних коштів, забезпечувати в установленому порядку внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів для дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до статей 22 та 26 Бюджетного кодексу України.

5. Одержувачам бюджетних коштів забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних коштів відповідно до плану використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                     .

6. Головним розпорядникам та одержувачам  коштів селищного бюджету  щоквартально звітувати про використання коштів селищного бюджету, про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. Відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради ініціювати у разі необхідності  розгляд відповідних питань на засіданнях виконавчого комітету  Межівської селищної ради.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради РЕДЬКУ Л.І., контроль залишаю за собою.Селищний голова                                                                                                  В.М. Зражевський


    ЗАТВЕРДЖЕНО


рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                       селищної ради     від

                                                                                                                                                         17.02.2020 №

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2020 РІК

щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного  використання

бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

 

з/п

Зміст заходів згідно з розпорядженням  

Виконавці

Строк виконання


1.

Забезпечити у повному обсязі надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до селищного бюджету у 2020 році, зокрема:

виконання планових показників на 2020 рік, затверджених селищною радою, адекватно до наявної податкової бази та стану соціально-економічного розвитку ;

недопущення безпідставного зменшення темпів надходжень відносно попереднього року за рахунок мобілізації додаткових доходів (у тому числі за рахунок детінізації економіки), активізації роботи з погашення податкового боргу;

проведення щоденного моніторингу виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до селищного бюджету.

Відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради;

Межівська ДПІ Західно-Донбаського управління  ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою);


Протягом року

2.

Забезпечити ефективну роботу комісій з питань наповнення селищного бюджету та ефективного використання бюджетних коштів при виконавчому комітеті Межівської селищної ради;  проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць з подальшим контролем виконання поставлених завдань.

Відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради;


Щомісяця

3.

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб забезпечити:

проведення роз’яснювальної роботи з керівниками суб’єктів господарювання щодо необхідності створення нових робочих місць, недопущення фактів “тіньової зайнятості” та випадків порушень законодавства про оплату праці, особливо, в частині виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством мінімум, своєчасного утримання та перерахування до бюджету податку з доходів, отриманих від надання в оренду земельних часток (паїв).

Відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради; виконуючі обов’язки старости

Протягом року


Забезпечити відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України надання у розрізі джерел доходів та платників звітності дані:

про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях – щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним,

про суми списаного податкового боргу, розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків, суми наданих податкових пільг, враховуючи втрати доходів бюджету від їх надання – щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

Межівська ДПІ Західно-Донбаського управління  ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою);


Протягом року

4.

Забезпечити з метою збільшення надходжень з плати за землю до селищного  бюджету:

проведення інвентаризації земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, та вжити заходів щодо прискорення їх оформлення  землекористувачами відповідно до вимог земельного законодавства України;

розгляд питання щодо припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам господарювання;

поновлення договорів оренди землі, термін дії яких завершено, у порядку, визначеному статтею 33 Закону України “Про оренду землі”.


Відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, юридичний відділ;Протягом року

5.

Забезпечити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок, своєчасним та у повному обсязі надходженням коштів до місцевих бюджетів. При укладенні нових договорів купівлі-продажу земельних ділянок виважено підходити до здійснення розрахунків із  розстроченням  платежу.

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;Протягом року

6.

З метою збільшення надходжень до селищного  бюджету забезпечити:

підвищення ефективності діяльності та використання майна підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади;

передачу його в оренду на конкурсних засадах і за ринковими ставками;

посилення контролю за своєчасним перерахуванням орендної плати до селищного бюджету.

Відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради; головні  розпорядники  коштів , відділ житлово-комунального господарства , будівництва і архітектури, благоустрою та комунальної власності


Протягом року

7.

Забезпечити скорочення податкового боргу до селищного бюджету, який склався станом на 01 січня 2020року, у тому числі шляхом активізації претензійно-позовної роботи, особливо, з плати за землю та податку на доходи фізичних осіб, які мають найбільшу частку у структурі боргу.

Межівська ДПІ Західно-Донбаського управління  ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою);

відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради; виконуючі обов’язки старости

Протягом року

8.

       Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат,  видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів; забезпечити утримання чисельності працівників, здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності бюджетних установ.

Головні  розпорядники  коштів селищного бюджету,

відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради

Протягом року

9.

       Здійснювати у разі незабезпечення виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень до загального фонду та коштів, що вивільняються у разі скорочення видатків, які не є першочерговими, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг.

Головні  розпорядники  коштів селищного бюджету,

відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради

Протягом року

10.

Тримати на постійному контролі стан виплати заробітної плати по бюджетних установах відповідної галузі, що фінансуються з селищного бюджету.

 Головні  розпорядники  коштів селищного бюджету


Протягом року

11.

З метою подальшого розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі забезпечити виконання наказу Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року №1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі

Головні  розпорядники  коштів селищного бюджету


Протягом року

12.

Здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг з обов’язковим використанням системи електронних закупівель ProZorro та інтерактивної системи планування.

Головні розпорядники коштів селищного бюджету


Протягом року

13.

Забезпечити на базі електронної системи публічних закупівель ProZorro моніторинг підготовки  та аналіз стану здійснених  бюджетними установами – розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня- закупівель товарів, робіт та послуг за кошти селищного бюджету. Звернути особливу увагу на відповідність здійснених закупівель меті діяльності таких установ

Головні розпорядники коштів селищного бюджету


Протягом року

14.

      Здійснювати розроблення та затвердження щорічних планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Головні розпорядники коштів селищного бюджету;  виконуючі обов’язки старост


Протягом року


15.


     Забезпечити виконання Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” у частині укладення бюджетними установами енергосервісних договорів для істотного зменшення енерговитрат.

Головні розпорядники коштів селищного бюджету;  виконуючі обов’язки старост


Протягом року

16.

Забезпечити

        підготовку, затвердження паспортів бюджетних програм та внесення відповідно до чинного законодавства змін до них на підставі інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника коштів, плану діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про селищний бюджет, порядків використання бюджетних коштів, керуючись цілями державної політики у відповідній діяльності, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми;

        відповідність визначених результативних показників у бюджетних програмах офіційній статистичній, фінансовій та іншій звітності, даним бухгалтерського, статистичного та внутрішньо-господарського (управлінського) обліку  

Головні розпорядники коштів селищного бюджету,  відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради


Протягом року

17.

       З метою оптимізації витрат та жорсткої економії бюджетних коштів, враховуючи ресурсне забезпечення селищного бюджету, здійснити перегляд затверджених переліків інвестиційних проектів у частині:

посилення контролю за розподілом коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів з дотриманням вимог статті 71 Бюджетного кодексу України та стратегії соціально-економічного розвитку території;

   забезпечення співфінансування об’єктів, реалізація яких пропонується за рахунок коштів державного бюджету, в обсязі, визначеному відповідними нормативними актами;

концентрації наявного фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проектів.

Відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету; головні розпорядники коштів селищного бюджету

Протягом року

18.


      Забезпечити  цільове і ефективне використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами).

Головні розпорядники коштів селищного бюджету;  виконуючі обов’язки старости


Протягом року

19.

Удосконалити систему внутрішнього фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни;

посилити контроль за раціональним , ефективним та економним витрачанням бюджетних коштів, законністю використання ресурсів та майна;

забезпечити неухильне дотримання вимог  бюджетного законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій, ведення бухгалтерського обліку та звітності


Головні розпорядники коштів селищного бюджету;  виконуючі обов’язки старости


Протягом року

20.

       Посилити роз’яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і запобігати порушенням, що призводять до втрат бюджетних коштів.

Головні розпорядники коштів селищного бюджету; відділи виконавчого комітету селищної ради;  відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету селищної ради; виконуючі обов’язки старости

Протягом року

21.

       Своєчасно вживати дієвих заходів щодо повного усунення порушень, виявлених контролюючими органами, та приймати управлінські рішення, спрямовані на виконання вимог і пропозицій органів внутрішнього та зовнішнього контролю, контролюючих та правоохоронних органів, стосовно причин і умов, що сприяли порушенням.


Головні розпорядники коштів селищного бюджету; виконуючі обов’язки старости

Протягом року


Начальник відділу фінансів та бюджету

виконавчого комітету Межівської

селищної ради                                                                                                                                                                                             Л.І.РЕДЬКА                                                                      


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету селищної ради   від 27.01.2020 № 
 

                                                                                                                                                      

                                                                                           ПРОПОЗИЦІЇ

на фінансування видатків ____________________фонду селищного  бюджету

по ______________________________________________________

(назва головного розпорядника коштів селищного бюджету)


                                                                                             від “        ”­­___________      

                                                                                                                              (число, місяць, рік)

                                                                                                                                                                                               (гривні)

№ з/п

Назва  бюджетних установ та одержувачів коштів

 

КПКВКМБ

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Сума на фінансування видатків

Перелік основних видів товарів (послуг тощо) та наявність фінансових зобов’язань


1

2

3

4

5

6

7
...       Усього _____________________________________________________

                                      (сума прописом)

            Під час надання пропозицій на фінансування видатків зі спеціального фонду по галузях  соціально-культурної сфери вказувати назви об’єктів та  видів робіт капітального характеру.


             Керівник бюджетної установи  – головний

  М.П.  розпорядник коштів селищного бюджету                                       ___________________                  _____________________________

                                                                                                                                        (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

           ПОГОДЖЕНО

 

           Селищний голова, (заступник селищного голови)

           (згідно з розподілом функціональних повноважень)                  ____________________                  ______________________________

                                                                                                                                     (підпис)                                        (ініціали, прізвище)
Межівська селищна рада

Межівський район Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ

від 21 вересня 2020р.№ 224-Р

Розпорядження голови № 224-Р 21.09.2020 Про заходи щодо забезпечення формування проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та його прогнозу на 2022 – 2023 роки

Опубліковано 21 вересня 2020


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ


21.09.2020                                              смт Межова                                                 № 224-Р

  

Про заходи щодо забезпечення формування проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік та його прогнозу на 2022 – 2023 роки  

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», враховуючи лист Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 вересня 2020 року  № Р-612/0/3-20 «Про заходи щодо забезпечення формування проєктів обласного та інших місцевих бюджетів на 2021 рік та їх прогнозів на 2022-2023 роки», з метою забезпечення своєчасного складання проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та його прогнозу на 2022 – 2023 роки:

1. Затвердити план заходів з підготовки проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та його прогнозу на 2022 – 2023 роки (далі – План заходів) (додаток 1).

2. Створити робочу групу з підготовки проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та затвердити її склад (додаток 2).

3. Головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади  забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

4. Відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради (РЕДЬКА) забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та затвердження проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, відповідно до Бюджетного кодексу України та складання його прогнозу на 2022 – 2023 роки.

5. Головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади, відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради (РЕДЬКА) забезпечити:

1) при формуванні проєкту бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та його прогнозу на 2022 – 2023 роки збалансованість його показників та дотримання норм Бюджетного кодексу України;

2) формування дохідної частини бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік відповідно до основних прогнозних макропоказників соціального і економічного розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, наявної податкової бази та тенденцій надходжень до бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади у попередні роки та у поточному бюджетному періоді;

3) встановлення пріоритетних завдань і заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини для забезпечення збалансованості бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади;

4) створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для підвищення податкоспроможності бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади;

5) неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами;

6) спрямування коштів бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради (РЕДЬКА).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Селищний голова                                                                                Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додатки

Додаток 1.docx

Додаток склад робочої групи 2021.docx

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux