Вакансії
опубліковано 25 листопада 2021 року о 03:30

25.11.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту  не нижче ступеня бакалавра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимого до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28.Рішення конкурсної комісії 

по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

смт. Межова 16 листопада  2021 року

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати ФАЛЬКО Ліану Володимирівну переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

01.11.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

        - головного спеціаліста служби у справах дітей Межівської селищної ради – 2 шт. од.;

        - головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради – 3 шт. од.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту  не нижче ступеня бакалавра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимого до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел.. 60-4-28.

01.11.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- начальника  відділу з питань соціального захисту населення  Межівської селищної ради;

- начальника служби у справах дітей Межівської селищної ради.

 До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- мають стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.ст.1, 2)

3. Форма правління в Україні ( ст.5)

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3)

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6.Обєкти права власності українського народу (ст.13,14)

7.Найважливіші функції держави (ст.17)

8.Державні символи України (ст.20)

9.Конституційне право на працю (ст.43)

10. Конституційне право на освіту (ст.53)

11.Конституційне право на соціальний захист (ст.46)

12.Конституційне право на охорону здоров’я (ст.49)

13.Обовязки громадянина України (ст.ст.65-68)

14.Державний бюджет України (ст.96)

15.Система судів в Україні ( ст.125)

16.Система адміністративно - територіального устрою України ( ст.133)

17.Органи місцевого самоврядування в Україні ( ст.140)

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( ст.143)


Питання на перевірку знання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

1.Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( ст.ст.2, 4, 5)

2.Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні ( ст.ст. 3,7,8,9,13)

3.Система місцевого самоврядування ( ст.ст.5,6,10,11.12,14)

4.Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.15)

5.Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування ( ст.ст.19, 21,22, 23)

6.Повноваження сільських, селищних рад ( ст.ст.25,26)

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( ст.27)

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі бюджету, фінансів і цін ( ст.28)

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку  ( ст. ст.29,30)

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва( ст. 31)

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту ( ст. 32)

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  ( ст. 33)

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення  ( ст. 34)

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою ( ст.ст. 35,36.37)

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України  ( ст.ст. 38,39)

16.Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)

17. Статус депутата ради ( ст.49)

18.Статус секретаря сільської, селищної, міської ради ( ст.50).

19.Виконавчий комітет сільської, селищної ради ( ст.ст.51.52)

19.Право комунальної власності ( стаття 60)

20. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74,75.76,77)

21.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78)

22.Дострокове припинення повноважень сільського. селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79)


Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2,3)

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4.основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7)

6.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

7.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

8.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11)

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

11.Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування ( статті 14.15)

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16)

13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17)

14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування ( стаття 18).

15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 20)

16. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування ( статті 21,22)

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування ( стаття 23)

18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).


Питання на перевірку знання Закону України « Про запобігання корупції»

 1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода ( стаття 1)

2.Субєкти, на яких поширюється дія Закону (стаття 3)

3.Організація діяльності Національного агентства ( стаття 8)

4.Повноваження Національного агентства (стаття 11)

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ( стаття 21)

6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища ( стаття 22)

7.Обмеження щодо одержання подарунків ( стаття 23)

8.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб  ( статті 25, 27)

9. Запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів ( стаття 28)

10. Вимоги до поведінки осіб ( стаття 37)

11.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( стаття 45)

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50)

13. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51)

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( стаття 61)

15.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)


                                                                         Конкурсній комісії по проведенню конкурсу

                                                                               на заміщення вакантних посад посадових

                                                                               осіб місцевого самоврядування виконавчого

                                                                               комітету Межівської селищної ради

                                                                               _____________________________________

                                                                               ( П. І. Б. кандидата)  

                                                                                                           

                                                             дата народження кандидата______________

                                                                               який проживає за адресою:_______________

                                                                               ______________________________________

                                                                               ______________________________________

                                                                               контактний телефон_____________________З А Я В А    Прошу допустити мене до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування.


       До заяви додаю наступні документи:


 1. Заповнену особову картку форми П-2 ДС з відповідними додатками
 2. Три фотокартки розміром 4 х 6 см
 3. Копії документів про вищу освіту з додатком
 4. Копію документа, який посвідчує особу, ідентифікаційний номер.
 5. Копію військового квитка (за наявності).
 6. Копію свідоцтва про загальну середню освіту з додатком.


Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про запобігання корупції”.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Селищний голова

                                                                                                                                                                                                                       ________В.М. Зражевський 

 «____»____________2019 р.20.10.2021

Межівська селищна рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Комунальна установа  «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

Юридична адреса: проспект Незалежності, 23, смт. Межова, Синельниківський район, Дніпропетровська область, 52900

Найменування посади та умови оплати праці:

 Директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»;

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника установи здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», колективного  договору.

Кваліфікаційні вимоги до посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»:

Громадянство України;

Вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія»), «Психологія» («Практична психологія»);

Стаж роботи за педагогічним фахом не менше 5 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання

Претенденти на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» подають до конкурсної комісії такі документи:

Копію паспорта громадянина України;

Письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

Копію трудової книжки;

Копію (копії) документів про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

Письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі 21 календарний день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена на поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Подання документів здійснюється секретарю конкурсної комісії за адресою : проспект Незалежності , 22 , смт. Межова

Відповідальна особа: ІВАНИСЕНКО Лариса Іванівна, тел. 050 7609310

Дата прийняття документів - з 23 жовтня 2021 року по  11 листопада 2021 року.

По закінченню 21 денного строку документи для участі у конкурсі не приймаються і не розглядаються.

Дата та місце проведення конкурсу:

Дата проведення конкурсу: 16 листопада 2021 року

Місце проведення конкурсу: проспект Незалежності, 22, смт. Межова

Конкурсний відбір включає такі етапи:

23 жовтня 2021 року – 11 листопада 2021 року – подання претендентами документів;

12 листопада 2021 року - 15 листопада 2021 року - вивчення конкурсною комісією поданих документів;

16 листопада 2021 року - конкурсний відбір та проведення співбесіди з претендентами, визначення переможця;

17 листопада 2021 року - надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

02.09.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • вільно володіють державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28.


05.08.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору бухгалтерської та кадрової служби відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня бакалавра;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28

04.08.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28

04.08.2021

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансового відділу Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня бакалавра, спеціаліста;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • без вимоги до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28.

14 липня 2021 р.

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28

10 червня 2021 р.

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • вільно володіють державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • без вимоги до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради https://mezhova.otg.dp.gov.ua/.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28

Конкурс на заміщення вакантної посади

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимого до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28

Рішення конкурсної комісії

по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних

підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності 

Межівської селищної територіальної громади

смт. Межова                                                                                                05 лютого 2019 року

 

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати селищному голові призначити ЄСІПОВА Романа Володимировича начальником комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт», за результатами співбесіди, строком на один рік, як такого, що призначається на посаду вперше.


Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт»

Межівська селищна рада, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади», розпорядження селищного голови від 22 грудня 2020 № 308-Р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт»» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт». 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт», місцезнаходження: вул. Кооперативна, 3а смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область; юридична адреса: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область.

Основні напрямки діяльності КП МСР «Комфорт»: теплопостачання; саночистка; ритуальні послуги; виконання передбачених планом робіт по капітальному ремонту житлового фонду та по благоустрою; виконання ремонтних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб; будівництво, експлуатація і утримання в належному технічному стані будівель та споруд; монтаж та ремонт мереж і систем опалення, водозабезпечення та водовідведення; виробництво та реалізація товарів народного споживання; ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реалізація продукції цього виробництва; роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; виробництво інших готових металевих виробів; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво інших меблів; виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу; виробництво виробів з бетону для будівництва; виробництво, передача та постачання електроенергії, в тому числі за допомогою альтернативних джерел; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України. 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

 1. повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 2. стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років.

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

 1. за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 2. має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 3. є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Межівської селищної ради, виконавчого комітету Межівської селищної ради;
 4. не відповідає вимогам до претендента. 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 1. заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
  • заборони займати зазначену посаду;
  • протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню);
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. копію документа про вищу освіту з додатком (за наявності);
 4. копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
 5. довідку про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що видана не пізніше 3 місяців до дати проведення конкурсу;
 6. біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
 7. особовий листок обліку кадрів за формою 2П;
 8. конкурсну пропозицію у запечатаному конверті щодо перспективного плану розвитку підприємства;
 9. згоду на обробку персональних даних;
 10. рішення чи протокол (цей документ подається лише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу підприємства);
 11. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції;
 12. інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на заміщення вакантної посади. 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містить:

 1. першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
 2. заходи з виконання завдань та реалізації покладених на підприємство функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності підприємства;
 3. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у конкурсному відборі у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради: вул. ім. Грушевського, 9, смт Межова Межівського району Дніпропетровської області, індекс 52900, контактний телефон (05630) 60463, 60428, Е-mail: info@mezhova.otg.dp.gov.ua 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради (https://mezhova.otg.dp.gov.ua).

Конкурсний відбір на посаду начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт» відбудеться 27 січня 2021 року у залі засідань селищної ради, за адресою: смт Межова, вул. ім. Грушевського, 9, (другий поверх).

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається по тел. 60-4-28.


Вільні вакансії

1. Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу реєстрації виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальністю правознавство;

- вільно володіють державною мовою;

- мають сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (отриманий в установленому законодавством порядку);

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28.2. Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальника та заступника начальника фінансового відділу Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28.3. Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення 4-х вакантних посад головних спеціалістів фінансового відділу Межівської селищної ради.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, бакалавра;

- вільно володіють державною мовою;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28.

 

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економіки, планування та                                                                     інвестиційної діяльності                                                                         

 «Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 - мають вищу  освіту  не нижче ступеня бакалавра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».

     Конкурсній комісії по проведенню конкурсу

                                                                               на заміщення вакантних посад посадових

                                                                               осіб місцевого самоврядування виконавчого

                                                                               комітету Межівської селищної ради

                                                                               _____________________________________

                                                                               ( П. І. Б. кандидата)  

                                                                                                           

                                                             дата народження кандидата______________

                                                                               який проживає за адресою:_______________

                                                                               ______________________________________

                                                                               ______________________________________

                                                                               контактний телефон_____________________З А Я В А    Прошу допустити мене до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування.


       До заяви додаю наступні документи:


 1. Заповнену особову катрку форми П-2 ДС з відповідними додатками
 2. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

3.   Копії документів про освіту

 1. Копію документа, який посвідчує особу, ідентифікаційний номер.
 2. Копію військового квитка.
 3. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за _________ рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про запобігання корупції”.


_________________                                         __________________________ЗАТВЕРДЖУЮ

Селищний голова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________В.М. Зражевський 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «____»____________2019 р.

      

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 Питання на перевірку знання Конституції України


1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.ст.1, 2)

3. Форма правління в Україні ( ст.5)

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3)

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6.Обєкти права власності українського народу (ст.13,14)

7.Найважливіші функції держави (ст.17)

8.Державні символи України (ст.20)

9.Конституційне право на працю (ст.43)

10. Конституційне право на освіту (ст.53)

11.Конституційне право на соціальний захист (ст.46)

12.Конституційне право на охорону здоров’я (ст.49)

13.Обовязки громадянина України (ст.ст.65-68)

14.Державний бюджет України (ст.96)

15.Система судів в Україні ( ст.125)

16.Система адміністративно - територіального устрою України ( ст.133)

17.Органи місцевого самоврядування в Україні ( ст.140)

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( ст.143)


Питання на перевірку знання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»


1.Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( ст.ст.2, 4, 5)

2.Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні ( ст.ст. 3,7,8,9,13)

3.Система місцевого самоврядування ( ст.ст.5,6,10,11.12,14)

4.Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.15)

5.Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування ( ст.ст.19, 21,22, 23)

6.Повноваження сільських, селищних рад ( ст.ст.25,26)

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( ст.27)

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі бюджету, фінансів і цін ( ст.28)

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку  ( ст. ст.29,30)

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва( ст. 31)

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту ( ст. 32)

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  ( ст. 33)

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення  ( ст. 34)

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою ( ст.ст. 35,36.37)

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України  ( ст.ст. 38,39)

16.Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)

17. Статус депутата ради ( ст.49)

18.Статус секретаря сільської, селищної, міської ради ( ст.50).

19.Виконавчий комітет сільської, селищної ради ( ст.ст.51.52)

19.Право комунальної власності ( стаття 60)

20. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74,75.76,77)

21.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78)

22.Дострокове припинення повноважень сільського. селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79)


Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»


1.Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2,3)

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4.основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7)

6.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

7.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

8.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11)

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

11.Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування ( статті 14.15)

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16)

13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17)

14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування ( стаття 18).

15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 20)

16. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування ( статті 21,22)

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування ( стаття 23)

18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).


Питання на перевірку знання Закону України « Про запобігання корупції»

 

1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода ( стаття 1)

2.Субєкти, на яких поширюється дія Закону (стаття 3)

3.Організація діяльності Національного агентства ( стаття 8)

4.Повноваження Національного агентства (стаття 11)

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ( стаття 21)6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища ( стаття 22)

7.Обмеження щодо одержання подарунків ( стаття 23)

8.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб  ( статті 25, 27)

9. Запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів ( стаття 28)

10. Вимоги до поведінки осіб ( стаття 37)

11.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( стаття 45)

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50)

13. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51)

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( стаття 61)

15.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)
Основні завдання відділу, до якого оголошено конкурс

Основні функціональні обов’язки посади, на яку оголошено конкурс

 

 


     Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення

вакантної посади провідного спеціаліста з публічних закупівель відділу освіти, молоді та

спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі

допускаються громадяни України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення

на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати

праці надається за тел. 60-4-28.
Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28


Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільно володіють  державною мовою;
 • володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28


Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28


Рішення конкурсної комісії 

по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних

підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності 

Межівської селищної територіальної громади

ВИРІШИЛИ:

1. У зв’язку з надходженням однієї заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр соціальних послуг» МСР», рекомендувати Межівському селищному голові призначити Світлану Володимирівну БУТ директором комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради», за результатами співбесіди, строком на 5 років, як таку, що призначається на посаду не вперше.

Оголошення 17.01.2020

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту  не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на посадах державної служби не менше 1 року.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28


Оголошення

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області оголошено конкурс на службу в поліції для зайняття 63 вакантних посад середнього та молодшого складу поліції по територіальних підрозділах поліції Дніпропетровської області. Зокрема чекаємо претендентів на посади слідчих, оперуповноважених кримінальної поліції, дільничних офіцерів поліції, помічників слідчих, поліцейських полку поліції особливого призначення, секторів реагування патрульної поліції, конвойної служби.

Бажаючі узяти участь у конкурсі повинні відповідати загальним вимогам до кандидатів, а саме:

 • громадянство України;
 • вік від 18 років;
 • вільне володіння українською мовою;
 • повна загальна середня освіта (для молодшого складу поліції), вища освіта (для середнього складу поліції);
 • відсутність офіцерського військового чи спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).

Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати і особисто надати пакет необхідних документів, прийом яких здійснюватиметься за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а та триватиме у період з 8 січня по 3 лютого цього року.

Добір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів: тестування на знання законодавчої бази і на загальні здібності й навички, психологічне тестування особистісних характеристик, проходження кандидатами військово-лікарської комісії, перевірка рівня їх фізичної підготовленості, співбесіда з поліцейською комісією та проведення спеціальної перевірки.

У свою чергу держава гарантує поліцейським: стабільну заробітну плату (від 11 000 грн – для середнього складу поліції; від 9 000 грн – для молодшого складу поліції, під час проходження первинної професійної підготовки поліцейським виплачується грошове забезпечення від 5700 грн), соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, отримання житла у лізинг, компенсацію за оренду житла, професійну підготовку за міжнародними стандартами, можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, перспективу кар’єрного росту.

Заповнити онлайн-анкету, детальніше ознайомитися з вимогами до кандидатів, умовами конкурсу, переліком документів, необхідних для участі у конкурсі, та оголошених вакансій можливо на веб-сайті Національної поліції України за посиланням https://nabir.np.gov.ua.

За додатковою інформацією слід звертатися за телефонами +3 8 (050) 696-29-16, +3 8 (097) 203-76-29, (056) 756-52-47 або на електронну адресу sovpap_ukz@dp.npu.gov.ua.


СОВПАП УКЗ ГУНП в Дніпропетровській області


Оголошення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради»


Межівська селищна рада, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади», розпорядження селищного голови від 02.01.2020 № 3-Р «Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради».

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради», місцезнаходження та юридична адреса: вул. Центральна, 32/1, смт. Межова, Дніпропетровська область, Україна, 52900.

Основні напрямки діяльності КЗ «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради»:

- виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаних такими в порядку, затвердженому МОЗ; громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям та зареєстрованих у територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- визначення індивідуальних потреб суб’єктів надання соціальних послуг у наданні відповідних соціальних  послуг;

- проведення соціально профілактичної роботи спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам серед осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- проведення соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- проведення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- установлення зв’язків  з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Заклад, з метою сприяння  у наданні соціальних послуг громадянам

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

2) стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років.

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Межівської селищної ради, виконавчого комітету Межівської селищної ради;

4) не відповідає вимогам до претендента.

 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:

- заборони займати зазначену посаду;

- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про вищу освіту з додатком (за наявності);

4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

5) довідку про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що видана не пізніше 3 місяців до дати проведення конкурсу;

8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

9) особовий листок обліку кадрів за формою 2П;

10) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті щодо перспективного плану розвитку підприємства;

11) згоду на обробку персональних даних;

12) рішення чи протокол (цей документ подається лише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу підприємства);

13) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на заміщення вакантної посади.

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містить:

1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань та реалізації покладених на підприємство функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності підприємства;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у  конкурсному відборі у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області, індекс 52900, контактний телефон (05630) 62463, Е-mail: info@mezhova.otg.dp.gov.ua

 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних  днів з дня оголошення про проведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан». Додатково інформація про конкурс розміщується на офіційному сайті Межівської селищної ради (https://mezhova.otg.dp.gov.ua).

Конкурсний відбір на посаду комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» відбудеться 19 лютого 2020 року у залі засідань селищної ради, розташованій за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9, (другий поверх).

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради протягом трьох днів з дати його завершення.


Рішення конкурсної комісії 

по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних

підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності 

Межівської селищної територіальної громади

смт. Межова                                                                                                19 грудня 2019 року

 

ВИРІШИЛИ:

1. У зв’язку з надходженням однієї заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП МСР «Комфорт», рекомендувати Межівському селищному голові призначити ЛУЧКА Олександра Володимировича начальником комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт», за результатами співбесіди, строком на 1 рік, як такого, що призначається на посаду вперше.


           

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста  відділу житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою та комунальної власності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають вищу  освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» не нижче ступеня бакалавра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради http://mezhova.otg.dp.gov.ua.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28 


ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ 20.11.2019


            З метою залучення громадськості, громадських організацій до процесу формування кадрового резерву  виконавчого комітету Межівської селищної ради на посади посадових осіб місцевого самоврядування всіх категорій, відповідно до статті 16 Закону України       «Про службу в органах місцевого самоврядування» виконавчий комітет Межівської селищної ради проводить збір пропозицій із включення до списків кадрового резерву на посади посадових осіб виконавчого комітету Межівської селищної ради.

            Надаємо перелік посад для зарахування до кадрового резерву на 2020 рік на посади начальників , заступників начальників відділів структурних підрозділів та спеціалістів виконавчого комітету  Межівської селищної ради:

Начальник відділу фінансів та бюджету

Заступник начальника відділу фінансів та бюджету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Начальник відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності

Начальник загального відділу

Начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою та  комунальної власності

Начальник відділу земельних питань та охорони навколишнього природного середовища

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу соціального захисту населення

Начальник відділу культури

Начальник відділу (центру) надання адміністративних послуг

Начальник відділу реєстрації

Начальник служби у справах дітей


Спеціалісти відділів


Зразок заяви про зарахування до кадрового резерву додається.

Також у додатку до заяви про зарахування до кадрового резерву необхідно вказати: Прізвище, ім’я, по-батькові; дату народження; дані про освіту; кваліфікацію,  вказати посаду, яку особа займає, місце та стаж роботи на посаді, ранг.


Особи, які виявили бажання бути зарахованими до кадрового резерву, можуть звертатися до провідного спеціаліста з кадрової роботи загального відділу за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського,9 (1 поверх) або за телефоном 60 4 28


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Межівському селищному голові

Зражевському В.М.

займана посада та місце роботи

П.І.П.

місце проживання, контактний телефон

з а я в а

Прошу зарахувати мене до кадрового резерву на посаду (назва посади).


Дата                                                                                                     підпис                                                                 Рішення конкурсної комісії

на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування-спеціаліста І категорії відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 04 листопада 2019 року № 6


            Рекомендувати Межівському селищному голові ЗРАЖЕВСЬКОМУ В.М.  призначити ДУБИНУ Юлію Олександрівну на посаду спеціаліста І категорії відділу соціального захисту населення, яка успішно склала іспит і показала достатній рівень знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 Питання на перевірку знання Конституції України


1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.ст.1, 2)

3. Форма правління в Україні ( ст.5)

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3)

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6.Обєкти права власності українського народу (ст.13,14)

7.Найважливіші функції держави (ст.17)

8.Державні символи України (ст.20)

9.Конституційне право на працю (ст.43)

10. Конституційне право на освіту (ст.53)

11.Конституційне право на соціальний захист (ст.46)

12.Конституційне право на охорону здоров’я (ст.49)

13.Обовязки громадянина України (ст.ст.65-68)

14.Державний бюджет України (ст.96)

15.Система судів в Україні ( ст.125)

16.Система адміністративно - територіального устрою України ( ст.133)

17.Органи місцевого самоврядування в Україні ( ст.140)

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( ст.143)


Питання на перевірку знання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»


1.Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( ст.ст.2, 4, 5)

2.Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні ( ст.ст. 3,7,8,9,13)

3.Система місцевого самоврядування ( ст.ст.5,6,10,11.12,14)

4.Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.15)

5.Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування ( ст.ст.19, 21,22, 23)

6.Повноваження сільських, селищних рад ( ст.ст.25,26)

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( ст.27)

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі бюджету, фінансів і цін ( ст.28)

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку  ( ст. ст.29,30)

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва( ст. 31)

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту ( ст. 32)

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  ( ст. 33)

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення  ( ст. 34)

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою ( ст.ст. 35,36.37)

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України  ( ст.ст. 38,39)

16.Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)

17. Статус депутата ради ( ст.49)

18.Статус секретаря сільської, селищної, міської ради ( ст.50).

19.Виконавчий комітет сільської, селищної ради ( ст.ст.51.52)

19.Право комунальної власності ( стаття 60)

20. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74,75.76,77)

21.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78)

22.Дострокове припинення повноважень сільського. селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79)


Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»


1.Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2,3)

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4.основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7)

6.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

7.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

8.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11)

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

11.Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування ( статті 14.15)

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16)

13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17)

14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування ( стаття 18).

15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 20)

16. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування ( статті 21,22)

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування ( стаття 23)

18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).


Питання на перевірку знання Закону України « Про запобігання корупції»

 

1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода ( стаття 1)

2.Субєкти, на яких поширюється дія Закону (стаття 3)

3.Організація діяльності Національного агентства ( стаття 8)

4.Повноваження Національного агентства (стаття 11)

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ( стаття 21)6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища ( стаття 22)

7.Обмеження щодо одержання подарунків ( стаття 23)

8.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб  ( статті 25, 27)

9. Запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів ( стаття 28)

10. Вимоги до поведінки осіб ( стаття 37)

11.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( стаття 45)

12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50)

13. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51)

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( стаття 61)

15.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)
Основні завдання відділу, до якого оголошено конкурс

Основні функціональні обов’язки посади, на яку оголошено конкурс
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства Межівської    селищної ради «Комфорт»

Межівська селищна рада, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посадута звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади», розпорядження селищного голови від 23.09.2019 № 252-Р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт»» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт».

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт», місцезнаходження: вул. Кооперативна, 3а смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область; юридична адреса: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область.

Основні напрямки діяльності КП МСР «Комфорт»: теплопостачання; саночистка; ритуальні послуги; виконання передбачених планом робіт по капітальному ремонту житлового фонду та по благоустрою; виконання ремонтних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб; будівництво, експлуатація і утримання в належному технічному стані будівель та споруд; монтаж та ремонт мереж і систем опалення, водозабезпечення та водовідведення; виробництво та реалізація товарів народного споживання; ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реалізація продукції цього виробництва; роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; виробництво інших готових металевих виробів; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво інших меблів; виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу; виробництво виробів з бетону для будівництва; виробництво, передача та постачання електроенергії, в тому числі за допомогою альтернативних джерел; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1)повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

2) стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років.

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Межівської селищної ради, виконавчого комітету Межівської селищної ради;

4) не відповідає вимогам до претендента.

 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь уконкурсііззазначеннямвідомостей про наявністьабовідсутність:

- заборони займатизазначену посаду;

- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню);

2) копію документа, щопосвідчує особу;

3) копію документа про вищуосвіту з додатком (за наявності);

4) копіютрудової книжки абодокументів, щозасвідчуютьдосвідроботи;

5)довідку про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що видана не пізніше 3 місяців до дати проведення конкурсу;

8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

9) особовий листок облікукадрів за формою 2П;

10) конкурсну пропозицію у запечатанному конверті щодо перспективного плану розвитку підприємства;

11) згоду на обробку персональних даних;

12) рішеннячи протокол (цей документ подаєтьсялише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового коллективу підприємства);

13) декларацію особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за рік, щопередує року, в якомубулооприлюдненеоголошення про конкурс, за формою, встановленоюНаціональним агентством з питаньзапобіганнякорупції;

14) іншідокументи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на заміщення вакантної посади.

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містить:

1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань та реалізації покладених на підприємство функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності підприємства;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у конкурсному відборі у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області, індекс52900, контактний телефон (05630) 62463, 60428, Е-mail:info@mezhova.otg.dp.gov.ua

 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення пропроведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради (https://mezhova.otg.dp.gov.ua).

Конкурсний відбір на посаду начальника комунального підприємства Межівської селищної ради «Комфорт» відбудеться 6 листопада 2019 року у залі засідань селищної ради, розташованій за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9, (другий поверх).

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради протягом трьох днів з дати його завершення.


Т. в. о. селищного голови                                                                          О.П. УГНІВЕНКО


   Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Межівської селищної ради.

           Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають базову або повну  вищу  освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та  освітньо - кваліфікаційним рівнем    бакалавра, спеціаліста;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Межівської селищної ради.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».


Оголошення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради»

  Межівська селищна рада, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади», розпорядження селищного голови від 10.07.2019 № 182-Р «Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради" 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради», місцезнаходження та юридична адреса: вул. Центральна, 8, смт. Межова, Дніпропетровська область, Україна, 52900.

Основні напрямки діяльності КП «Комунсервіс» МСР»:

- забір, очищення та постачання води;

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

- збирання безпечних відходів;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- купівля та продаж власного нерухомого майна;

- вантажний автомобільний транспорт;

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України. 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

2) стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років. 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Межівської селищної ради, виконавчого комітету Межівської селищної ради;

4) не відповідає вимогам до претендента. 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:

- заборони займати зазначену посаду;

- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про вищу освіту з додатком (за наявності);

4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

5) довідку про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що видана не пізніше 3 місяців до дати проведення конкурсу;

8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

9) особовий листок обліку кадрів за формою 2П;

10) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті щодо перспективного плану розвитку підприємства;

11) згоду на обробку персональних даних;

12) рішення чи протокол (цей документ подається лише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу підприємства);

13) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції;

14) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на заміщення вакантної посади. 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містить:

1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань та реалізації покладених на підприємство функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності підприємства;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у  конкурсному відборі у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області, індекс 52900, контактний телефон (05630) 62463, Е-mail: info@mezhova.otg.dp.gov.ua

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

    Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних  днів з дня оголошення про проведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради.

 Конкурсний відбір на посаду директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради» відбудеться 15 серпня 2019 року у залі засідань селищної ради, розташованій за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9, (другий поверх).

  Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

     

        

Про проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

 Межівської селищної ради»

  Виконавчий комітет Межівської селищної ради, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади» (зі змінами), повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради».

Відомості про юридичну особу:

повне найменування: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» (далі – КНП «ЦПМСД»МСР»), місцезнаходження та юридична адреса: вул. Сонячна, 12, смт. Межова, Дніпропетровська область, Україна, 52900.

вакантна посада: директор КНП «ЦПМСД»МСР» з посадовим окладом 4649 грн.; надбавка за тривалість безперервної роботи; надбавка за вислугу років та доплатами до посадового окладу:  за складність та напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу; премія за виконання показників діяльності Закладу та за особистий внесок в загальні результати роботи Закладу ( виплачується в межах фонду на оплату праці).

основні напрямки діяльності КНП «ЦПМСД»МСР»:

-медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

структура закладу:

адміністративно-управлінський відділ;

допоміжні підрозділи, у тому числі господарчий;

лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які включають фельдшерські пункти).

кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

кошти селищного бюджету;

власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду, суборенду (в частині, визначеній Засновником) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;

цільові кошти;

кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

кошти, надані Органом управління Підприємству за відповідними бюджетними програмами, затвердженими Засновником;

кредити банків;

майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Вимоги до претендентів:

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Соціальні або поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади ;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних ;

       7) конкурсну пропозицію претендента;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 Прийом документів конкурсною комісією здійснюється протягом 14 календарних  днів з дня оголошення про проведення конкурсу  на офіційному сайті  веб-сайті Межівської селищної ради шляхом подачі особисто або надсилання поштою  у визначений в оголошенні строк.

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 25 квітня 2019р. о 10:00 в залі засідань селищної ради, за адресою: вул. ім. Грушевського, 9 смт. Межова.

Конкурс передбачає  проведення співбесіди

Додаткову інформацію про проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (05630) 62-1-50, Е-mail: meshovacpmsd@ukr.net

                                                             Зразок заяви для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад 

                 посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Межівської селищної ради

                                                                              

                                                                               Конкурсній комісії по проведенню конкурсу

                                                                               на заміщення вакантних посад посадових

                                                                               осіб місцевого самоврядування виконавчого

                                                                               комітету Межівської селищної ради

                                                                               _____________________________________

                                                                               ( П. І. Б. кандидата)                                        

                                                                               дата народження кандидата______________

                                                                               який проживає за адресою:_______________

                                                                               ______________________________________

                                                                               контактний телефон_____________________

З А Я В А

    Прошу допустити мене до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади___________

_____________________________________________________________________________.

Ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

       До заяви додаю наступні документи:

 1. Заповнену особову катрку форми П-2 ДС з відповідними додатками
 2. Три фотокартки розміром 4 х 6 см
 3. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 4. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»
 5. Копію документа, який посвідчує особу, ідентифікаційного номера.
 6. Копію військового квитка

      Дата                                                                                    Підпис

                                                                                
                                                                                            Повідомлення 

          про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади діловода загального відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради


          Виконавчий комітет Межівської селищної ради запрошує на роботу діловода загального відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради. Вимоги до претендентів:

- повна середня або базова вища освіта;

-  володіння державною мовою;

- володіння комп'ютерною технікою та обладнанням;

- стаж роботи за фахом не менше 3 років;

- комунікабельність.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28.


29.03.2019 р.


                                                                                                               Повідомлення

              про оголошення конкурсу  на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу житлово-комунального господарства, 

                       будівництва і архітектури, благоустрою та комунальної власності виконавчого комітету Межівської селищної ради            

   

     Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою та комунальної власності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають  повну  вищу  освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем  спеціаліста, магістра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- мають стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28


29.03.2019 р.                                                                                                                        Повідомлення 

про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради

     

   Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають  повну  вищу  освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем  спеціаліста, магістра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- мають стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28.


29.03.2019 р.


 ПИТАННЯ  НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ    ОСІБ МІСЦЕВОГО     САМОВРЯДУВАННЯ

                                                                  І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.ст.1, 2)

3. Форма правління в Україні ( ст.5)

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3)

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6.Обєкти права власності українського народу (ст.13,14)

7.Найважливіші функції держави (ст.17)

8.Державні символи України (ст.20)

9.Конституційне право на працю (ст.43)

10. Конституційне право на освіту (ст.53)

11.Конституційне право на соціальний захист (ст.46)

12.Конституційне право на охорону здоров’я (ст.49)

13.Обовязки громадянина України (ст.ст.65-68)

14.Державний бюджет України (ст.96)

15.Система судів в Україні ( ст.125)

16.Система адміністративно - територіального устрою України ( ст.133)

17.Органи місцевого самоврядування в Україні ( ст.140)

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( ст.143)

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

1.Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( ст.ст.2, 4, 5)

2.Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні ( ст.ст. 3,7,8,9,13)

3.Система місцевого самоврядування ( ст.ст.5,6,10,11.12,14)

4.Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.15)

5.Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування ( ст.ст.19, 21,22, 23)

6.Повноваження сільських, селищних рад ( ст.ст.25,26)

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( ст.27)

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі бюджету, фінансів і цін ( ст.28)

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку  ( ст. ст.29,30)

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва( ст. 31)

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту ( ст. 32)

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  ( ст. 33)

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення  ( ст. 34)

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою ( ст.ст. 35,36.37)

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України  ( ст.ст. 38,39)

16.Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)

17. Статус депутата ради ( ст.49)

18.Статус секретаря сільської, селищної, міської ради ( ст.50).

19.Виконавчий комітет сільської, селищної ради ( ст.ст.51.52)

19.Право комунальної власності ( стаття 60)

20. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74,75.76,77)

21.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78)

22.Дострокове припинення повноважень сільського. селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79)

ІІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2,3)

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4.основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7)

6.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

7.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

8.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11)

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

11.Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування ( статті 14.15)

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16)

13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17)

14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування ( стаття 18).

15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 20)

16. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування ( статті 21,22)

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування ( стаття 23)

18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

ІУ. Питання на перевірку знання Закону України

« Про запобігання корупції»

1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода ( стаття 1)

2.Субєкти, на яких поширюється дія Закону (стаття 3)

3.Організація діяльності Національного агентства ( стаття 8)

4.Повноваження Національного агентства (стаття 11)

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ( стаття 21)

6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища ( стаття 22)

7.Обмеження щодо одержання подарунків ( стаття 23)

8.Обмеження спільної роботи близьких осіб ( стаття 27)

9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з  наявністю конфлікту інтересів ( стаття 34)

10. Правила етичної поведінки: компетентність і ефективність, нерозголошення інформації ( статті 42,43)

11.Фінансовий контроль: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( стаття 45)

12. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи ( стаття 61)

13.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

14.Вилучення незаконно одержаного майна ( стаття 69)

15.Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії

корупції ( стаття 70)

 

 

 


                       

                                                                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                             МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова, 52900, тел. (05630) 62-4-62, тел./факс (05630) 62-4-63

Е-mail: info@mezhova.otg.dp.gov.ua Web: http://mezhova.otg.dp.gov.ua Код ЄДРПОУ 41741690

____________№____________

на №_______ від ___________

 

Повідомлення

 про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад спеціалістів комунальної установи

 «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

   

      Відповідно до п. 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, враховуючи рішення Межівської селищної ради від 24 жовтня 2018 року № 571-13/УІІ «Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради», рішення Межівської селищної ради від 24 жовтня 2018 року № 572-13/УІІ «Про затвердження положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  спеціалістів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради», розпорядження селищного голови від 26.12.2018 № 520-Р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад спеціалістів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» та з метою забезпечення відкритості і прозорості призначення фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

 

 ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

     

 на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»:

     

 • -вчителя-логопеда           –   1 штатна одиниця;
 • -вчителя-дефектолога      –   1 штатна одиниця;
 • -практичного психолога  –  1 штатна одиниця;
 • -вчителя-реабілітолога    –  1 штатна одиниця.

      

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради»

         

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

         

копію паспорта громадянина України;

        

письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається автобіографія та/або резюме у довільній формі;

        

копію трудової книжки;

        

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

        

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

        

медичні довідки за формами № 122-2/о та № 140/о;

        

копію військово-облікового документу для військовозобов’язаних громадян;

        

заяву про наявність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

        

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади:

                  

вища  освіта (не нижче ступеня магістра)  в галузі педагогіки (психології)   за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання (лікувальна фізкультура)” за спеціалізацією логопеда, дефектолога, олігофренопедагога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури;

                  

стаж роботи за фахом не менше трьох років;

                  

обов’язкове досконале володіння державною мовою  та комп’ютером.

                  

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

                  

       Згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  спеціалістів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» конкурсанти:

                  

-      складають у письмовій формі іспит на знання нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері інклюзивної освіти.

                        

В разі успішного складення письмового іспиту конкурсанти допускаються до

                        

співбесіди.  

                           

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

                          

- визнані в установленому порядку недієздатними;

                          

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

                          

- в інших випадках, установлених чинним законодавством України.

                           

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою:

                          

 проспект Незалежності, 22 смт. Межова Дніпропетровської області, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради, приймальня.

                          

Телефон для довідок: 62-6-34.

    «Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з енергоменеджменту відділу економіки, планування  та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну  вищу освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем   спеціаліста, магістра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

-  мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».

 
      «Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з енергоменеджменту відділу економіки, планування  та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну  вищу освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем   спеціаліста, магістра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

-  мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».

  

 «Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з програмного забезпечення загального відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну  вищу  освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем   спеціаліста, магістра;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

-  мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».

Межівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 

Відомості про юридичну особу:

повне найменування: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради», місцезнаходження та юридична адреса: проспект Незалежності, 23, смт. Межова, Дніпропетровська область, Україна, 52900.

вакантна посада: директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» з посадовим окладом 4546 грн. та доплатами до посадового окладу: 25% - відповідно до ПКМУ № 643 від 20.04.2007, наказу Міносвіти від 15.04.1993 № 102 і 10 % - відповідно до ПКМУ від 11.01.2018 № 22.

Вимоги до претендентів:

громадянство України,

вільне володіння державною мовою,

вища освіта ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»,

стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, та строк їх подання:

- копія паспорта громадянина України;

- письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія та/або резюме у довільній формі;

- копія трудової книжки;

- копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних;

- медичні довідки за формами № 122-2\о та № 140\о;

- заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється протягом 20 календарних  днів з дня оголошення про проведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради.

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 30.10.2018 о 10:00 в залі засідань селищної ради, за адресою: вул. ім. Грушевського, 9 смт. Межова.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди

Додаткову інформацію про проведення конкурсу можна отримати у секретаря конкурсної комісії Іванисенко Лариси Іванівни за телефоном: (05630) 62-6-34, Е-mail: mvo_otg@ukr.net
Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу (центру) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну  вищу  освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо - кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста;

- вільно володіють  державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років;

- післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за  тел. 60-4-28».


Рішення конкурсної комісії

на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування   начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради

від 10.09.2018 № 30

                                                                                                

Рекомендувати Межівському селищному голові ЗРАЖЕВСЬКОМУ В.М. призначити ОМЕЛЬЧУК Ларису Анатоліївну на посаду спеціаліста І категорії відділу фінансів та бюджетувиконавчого комітету Межівської селищної ради, яка  успішно склала іспит і показала достатній рівень знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

Рішення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування спеціаліста І категоії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради


Рішення конкурсної комісії

на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування спеціаліста І категоії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради

від 20.08.2018 № 29

Рекомендувати Межівському селищному голові ЗРАЖЕВСЬКОМУ В.М. призначити ОКАРУ Ірину Миколаївну на посаду спеціаліста І категорії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради, яка успішно склала іспит і показала достатній рівень знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».


Рішення конкурсної комісії

Рішення конкурсної комісії

на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради

від 14.08.2018 № 28

Рекомендувати Межівському селищному голові ЗРАЖЕВСЬКОМУ В.М. призначити ПОНОМАРЬОВУ Юлію Михайлівну на посаду начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради, яка успішно склала іспит і показала достатній рівень знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».


Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради

14.08.2018

«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу фінансів та бюджету виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28».


«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради.

12.07.2018

«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсний відбір на посаду спеціаліста І категорії служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради відбудеться 20 серпня 2018 року о 10 год. у залі засідань виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9 (другий поверх).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28».«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради.

12.07.2018

«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсний відбір на посаду начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Межівської селищної ради відбудеться 14 серпня 2018 року о 10 год. у залі засідань виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9 (другий поверх).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28».


Рішення конкурсної комісії

по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних

підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності

Межівської селищної територіальної громади

від 05.07.2018

ВИРІШИЛИ:

1. У зв’язку з надходженням однієї заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Комунсервіс» МСР», рекомендувати Межівському селищному голові призначити СТУПУ Віктора Олександровича директором комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради», за результатами співбесіди.«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку...

04.07.2018

«Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера виконавчого комітету Межівської селищної ради. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 5 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсний відбір на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера виконавчого комітету Межівської селищної ради відбудеться 30 липня 2018 року о 10 год. у залі засідань виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9 (другий поверх).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28».Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Будинок культури » Межівської селищної ради »

02.07.2018

                                                                                                             СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ»

МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

НА 2018 - 2022 РОКИ

МЕЖОВА

2017

Стратегія розвитку культури до 2022 року

Концепція розроблена на підставі законодавчих актів України, закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм», «Про гастрольні заходи в Україні», указами Президента України від 21 березня 2000 року № 485/2000 «Про державну підтримку клубних закладів», від 30 грудня 2013 року № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо підтримки культури і мистецтва в Україні».

Що таке стратегія культурного розвитку?

Стратегічне планування – це системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в усій територіальній громаді. Тобто, мета стратегії культурного розвитку громади полягає у визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які сприятимуть: забезпеченню оптимально сприятливих та ефективних умов для духовного, естетичного, соціального розвитку кожної людини зокрема і місцевої громади в цілому шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в селищі.

У Межові мусить бути чіткий, дієвий та творчий довготривалий план дій – загально селищна стратегія розвитку культури:

Стратегія, що буде орієнтиром про наявні сільські культурні ресурси та їхнє ефективне використання, про бачення мешканців щодо власних культурних потреб, про довгострокові цілі, про основні проблеми галузі та можливі шляхи їх вирішення.

Стратегія, яка дасть чітке розуміння, які кошти щорічно виділятимуться в бюджеті «на культуру» (якою б не була влада і які б партії не перемагали на виборах), за якими процедурами вони розподілятимуться, які пріоритети і зацікавлення є у громади, до чого потрібно прагнути і як діяти, щоб розвиватись.

Стратегія, що буде корисною для кожного мешканця – щоб в процесі її підготовки він розповів, яким бачить своє селище і якою бачить культуру у майбутньому; а в процесі реалізації були створені умови, які якнайкраще відповідатимуть активному волевиявленню громадян.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ» МСР»:

Щоб мешканці смт. Межова, виходячи з дому чи залишаючись у ньому, жили у культурі чи творили її.

Щоб Межова мала різні культурні пропозиції, де кожен знайшов би щось для себе, міг би вільно творити, де б цінувалася культура у всіх її виявах.

Щоб Межова була сучасним, естетичним, добре спланованим селищем, яке пропагує екологічний стиль життя.

Щоб модерність Межової базувалася на тісних сусідських зв’язках, на місцевих традиціях і локальних спільнотах.

Щоб мешканці селища насправді мали вплив на його розвиток, а місцева влада була відкритою до думок і потреб мешканців.

Щоб в Межову було не тільки цікаво приїжджати, але і залишатися тут жити, виховувати і вчити дітей.

Щоб Межова відновила і зробила життєвою необхідністю щоденне буття кожного у культурі.

ПРІОРИТЕТНІ КРОКИ:

Матеріально-технічна база: модернізація;

Створення всебічних умов для розвитку аматорського народного мистецтва;

Професійний розвиток персоналу через систему самоосвіти та підвищення кваліфікації.

Завдання та план дій з реалізації стратегії розвитку клубного закладу

Назва заходу

Очікуваний результат

Термін

Відповідальні

1.

Оформлення сучасних інформаційних стендів у КЗ «Будинок культури» МСР» Надання сучасних інформаційних послуг для жителів громади.

2018

Варюха Л.О.

2.

Забезпечити придбання сценічних костюмів Забезпечення покращення естетичного вигляду учасників творчих заходів закладу

2018

Варюха Л.О.

3.

Забезпечити ефективну роботу веб-сайту КЗ «Будинок культури» МСР» та інформувати про роботу закладу Створення позитивного іміджу закладу культури серед населення громади та інформування про послуги КЗ «Будинок культури» МСР» та роботу його клубних формувань

2018

Варюха Л.О.

4.

Створити у Фейсбуці блог «Межова медіасайт» Інформування жителів громади про події її суспільного та культурного життя

2018

Варюха Л.О.

5.

Продовжувати роботу по підвищенню рівня роботи колективів вокального жанру. Створити дорослий змішаний вокальний ансамбль при КЗ «Будинок культури» МСР» Залучення до участі в художній самодіяльності різних вікових категорій населення

2018

Варюха Л.О.

6.

Продовжити роботу по облаштування внутрішніх туалетів по проекту другої черги у приміщенні будинку культури Забезпечення комфортного перебування відвідувачів та персоналу закладу

2018-2019

Варюха Л.О.

7.

Розробка Положень та оновлення посадових інструкцій та статуту закладу у відповідності до оптимізації закладів культури Межівської ОТГ Підтримка працездатності персоналу (атестація, ротація персоналу).

2018 – 2019

Варюха Л.О.

8.

Написання проектів для модернізації діяльності закладу. Покращення естетичного вигляду закладу, впровадження енергозберігаючих технологій

2018-2022

Варюха Л.О.

9.

Поліпшення умов праці (санітарно-гігієнічні умови, розпорядок дня, організація робочих місць та їх атестація, оснащення робочих місць сучасним обладнанням та оргтехнікою, розробка технологічних інструкцій). Створення сприятливих умов праці персоналу КЗ «Будинок культури» МСР»

2018-2022

Варюха Л.О.

10.

Забезпечення функціонування любительського об’єднання ветеранів «Золотий вік». Створення сприятливих умов для організації дозвілля та спілкування людей похилого віку.

2018 – 2022

Варюха Л.О.

11.

Зростання позитивного іміджу закладу. Участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах. Підвищення рівня професійної активності клубних працівників та аматорів народного мистецтва

2018 – 2022

Варюха Л.О.

Учасник конкурсу на посаду директора КЗ «Будинок культури» МСР» Л. ВАРЮХАВідділ культури виконавчого комітету Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури «Володимирівська бібліотека» Межівської селищної ради»

26.06.2018

Відділ культури виконавчого комітету Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури «Володимирівська бібліотека» Межівської селищної ради» (місце знаходження: 52924, Дніпропетровська область, Межівський р-н, с. Володимирівка, вул. Шевченка, буд. 37).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, у продовж 30 днів з дня оголошення конкурсу, особисто або на поштову адресу відділу культури виконавчого комітету Межівської селищної ради та на електронну адресу відділу культури виконавчого комітету Межівської селищної ради подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних;

- автобіографію;

- оригінали та копії документів про освіту;

- оригінали та копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Кандидатам необхідно підготувати та представити на засіданні конкурсної комісії публічну презентацію проекту програм розвитку комунального закладу культури «Володимирівська бібліотека» Межівської селищної ради» на один і п’ять років.

Дата початку приймання документів з 26.06.2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 23 липня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: проспект Незалежності, буд. 8, смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область, 52900, відділ культури виконавчого комітету Межівської селищної ради. Електронна адреса mejvk@ukr.net.

Довідки за телефоном: 62-6-80.Оголошення конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Будинок культури » Межівської селищної ради »

05.06.2018

Відділ культури виконавчого комітету Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Будинок культури » Межівської селищної ради » (місце знаходження: 52900, Дніпропетровська область,Межівський р-н, смт. Межова, проспект Незалежності, буд. 8).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, у продовж 30 днів з дня оголошення конкурсу, особисто або на поштову адресу відділу культури виконавчого комітету Межівської селищної ради та на електронну адресу відділу культури виконавчого комітету Межівської селищної ради подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних;

- автобіографію;

- оригінали та копії документів про освіту;

- оригінали та копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Кандидатам необхідно підготувати та представити на засіданні конкурсної комісії публічну презентацію проекту програм розвитку комунального закладу «Будинок культури » Межівської селищної ради» на один і п’ять років.

Дата початку приймання документів з 06.06.2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 16 липня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: проспект Незалежності, буд. 8, смт. Межова, Межівський район, Дніпропетровська область, 52900, відділ культури виконавчого комітету Межівської селищної ради. Електронна адреса mejvk@ukr.net.

Довідки за телефоном: 62-6-80.Оголошення конкурсу на посаду директора КП «Комунсервіс» МСР»

24.05.2018


Оголошення конкурсу на посаду директора КП «Комунсервіс» МСР»

Межівська селищна рада, відповідно до рішення Межівської селищної ради від 01.02.2018 № 212-04/VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади», розпорядження селищного голови від 21.05.2018 № 193-Р «Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради».

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради», місцезнаходження та юридична адреса: вул. Центральна, 8, смт. Межова, Дніпропетровська область, Україна, 52900.

Основні напрямки діяльності КП «Комунсервіс» МСР»:

- забір, очищення та постачання води;

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

- збирання безпечних відходів;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- купівля та продаж власного нерухомого майна;

- вантажний автомобільний транспорт;

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

2) стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Межівської селищної ради, виконавчого комітету Межівської селищної ради;

4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:

- заборони займати зазначену посаду;

- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про вищу освіту з додатком (за наявності);

4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

5) довідку про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що видана не пізніше 3 місяців до дати проведення конкурсу;

8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

9) особовий листок обліку кадрів за формою 2П;

10) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті щодо перспективного плану розвитку підприємства;

11) згоду на обробку персональних даних;

12) рішення чи протокол (цей документ подається лише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу підприємства);

13) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції;

14) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на заміщення вакантної посади.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містить:

1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань та реалізації покладених на підприємство функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності підприємства;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у конкурсному відборі у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області, індекс 52900, контактний телефон (05630) 62463, електронна адреса: mejova@meta.ua

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу у місцевій газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради.

Конкурсний відбір на посаду директора комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради» відбудеться 5 липня 2018 о 10 год. у залі засідань селищної ради, розташованій за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9, (другий поверх).

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

 


Зразок заяви

18.05.2018

Конкурсній комісії по проведенню конкурсу

на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування виконавчого

комітету Межівської селищної ради

_____________________________________

( П. І. Б. кандидата)

дата народження кандидата______________

який проживає за адресою:_______________

______________________________________

контактний телефон_____________________

З А Я В А

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади___________

_____________________________________________________________________________.

Ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

До заяви додаю наступні документи:

1. Заповнену особову катрку форми П-2 ДС з відповідними додатками

2. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см

3. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.

4. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»

5. Копію документа, який посвідчує особу, ідентифікаційного номера.

Дата ПідписПитання на перевірку знань конкурсантів на вакантні посади Межівської селищної ради

18.05.2018

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.ст.1, 2)

3. Форма правління в Україні (ст.5)

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3)

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6.Обєкти права власності українського народу (ст.13,14)

7.Найважливіші функції держави (ст.17)

8.Державні символи України (ст.20)

9.Конституційне право на працю (ст.43)

10. Конституційне право на освіту (ст.53)

11.Конституційне право на соціальний захист (ст.46)

12.Конституційне право на охорону здоров’я (ст.49)

13.Обовязки громадянина України (ст.ст. 65-68)

14.Державний бюджет України (ст.96)

15.Система судів в Україні (ст.125)

16.Система адміністративно - територіального устрою України (ст.133)

17.Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140)

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст.143)

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

1.Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( ст.ст.2, 4, 5)

2.Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (ст.ст. 3,7,8,9,13)

3.Система місцевого самоврядування (ст.ст.5,6,10,11.12,14)

4.Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.15)

5.Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування (ст.ст.19, 21,22, 23)

6.Повноваження сільських, селищних рад (ст.ст.25,26)

7.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (ст.27)

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі бюджету, фінансів і цін (ст.28)

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (ст. ст.29,30)

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (ст. 31)

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32)

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33)

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (ст. 34)

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (ст.ст. 35,36.37)

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України (ст.ст. 38,39)

16.Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)

17. Статус депутата ради (ст.49)

18.Статус секретаря сільської, селищної, міської ради (ст.50).

19.Виконавчий комітет сільської, селищної ради (ст.ст.51.52)

19.Право комунальної власності (стаття 60)

20. Відповідальність органів місцевого самоврядування (статті 74,75.76,77)

21.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78)

22.Дострокове припинення повноважень сільського. селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79)

ІІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1,2,3)

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4.основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7)

6.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

7.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

8.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11)

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

11.Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14.15)

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17)

14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

16. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21,22)

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23)

18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

ІУ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1)

2.Субєкти, на яких поширюється дія Закону (стаття 3)

3.Організація діяльності Національного агентства (стаття 8)

4.Повноваження Національного агентства (стаття 11)

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21)

6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22)

7.Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23)

8.Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27)

9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34)

10. Правила етичної поведінки: компетентність і ефективність, нерозголошення інформації (статті 42,43)

11.Фінансовий контроль: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45)

12. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61)

13.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

14.Вилучення незаконно одержаного майна ( стаття 69)

15.Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (стаття 70)Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

18.05.2018

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають базову вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсний відбір на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника відбудеться 19 червня 2018 року о 10 год. у залі засідань виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9 (другий поверх).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг

18.05.2018

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу (центру) надання адміністративних послуг. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

- мають повну вищу освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- вільно володіють державною мовою;

- володіють комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням;

- стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років..

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсний відбір на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника відбудеться 19 червня 2018 року о 10 год. у залі засідань виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: смт. Межова, вул. ім. Грушевського, 9 (другий поверх).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 60-4-28ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

23.03.2018

Положення до рішення селищної ради

від 01.02.2018 № 212-04/VII

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності

Межівської селищної територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, (далі – Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про освіту”, ,,Про дошкільну освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, ,,Про культуру”, ,,Про музеї та музейну справу”, ,,Про бібліотеки та бібліотечну справу”.

1.2. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади вносяться на розгляд селищної ради за наявності вакансії або обґрунтованих підстав для звільнення.

1.3. З метою забезпечення стабільного функціонування підприємств, установ, організацій, керівників яких призначає безпосередньо селищний голова, на період до заміщення вакантної посади керівника у встановленому законом порядку, селищний голова своїм розпорядженням призначає на посаду осіб, що виконують обов’язки керівника на строк до трьох місяців.

1.4. Загальний кадровий облік керівників підприємств, установ, закладів, ведення їх трудових книжок здійснюється відповідальною за кадровий облік на підприємстві, в установі, у закладі посадовою особою, іншою особою, уповноваженою селищною радою.

Трудові книжки керівників закладів, установ зберігаються у закладі або у відповідному профільному відділі виконавчого комітету Межівської селищної ради; керівників підприємств, закладів, установ, Органом управління яких є виконавчий комітет Межівської селищної ради - у виконавчому комітеті селищної ради.

1.5. З керівником підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, укладається строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі.

Облік строкових трудових договорів (контрактів) здійснюється відділом житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Межівської селищної ради.

1.6. Дане положення визначає:

порядок підготовки документів для призначення на посаду керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади;

порядок призначення керівника підприємства, установи, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади;

порядок укладання строкового трудового договору/контракту з керівником підприємства, установи,закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади;

порядок звільнення з посади керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

порядок призначення на посаду керівників закладів освіти, що належать до комунальної власностіМежівської селищної територіальної громади;

порядок призначення на посаду керівників закладів культури, що належать до комунальної власностіМежівської селищної територіальної громади;

порядок призначення на посаду керівника закладу охорони здоров’я.

1.7. Керівники комунальних підприємств, установ, закладів, окрім закладів освіти, призначаються на посаду розпорядженням селищного голови.

1.8. Відбір кандидатур на посади керівників підприємств, установ, закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Положення.

1.9. Керівники закладів, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про культуру”, призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог цих законів та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок підготовки документів

для призначення на посаду керівника підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

2.1. Для розгляду питання про призначення на посаду керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, відділ житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Межівської селищної ради готує пакет документів, а саме:

проект розпорядження Межівського селищного голови про призначення керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади;

рішення конкурсної комісії, у разі призначення на посаду керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської територіальної громади, за конкурсом із зазначенням рекомендованого терміну призначення;

опубліковане оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

3. Порядок призначення керівника підприємства, установи, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

3.1. Призначення керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади відбувається за конкурсом.

3.2. Конкурс проводиться конкурсною комісією при виконавчому комітеті селищної ради/профільному відділі виконавчого комітету селищної ради (далі - комісія), склад якої затверджується розпорядженням селищного голови/наказом начальника профільного відділу.

3.3. Основними принципами діяльності комісії є:

додержання вимог чинного законодавства;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність всіх учасників конкурсу перед комісією;

прозорість конкурсного процесу.

3.4. Основним завданням комісії є:

розгляд документів, поданих кандидатами на вакантну посаду;

проведення співбесіди з кандидатами на вакантну посаду;

визначення переможця;

складання протоколу засідання комісії.

3.5. Порядок створення конкурсної комісії:

3.5.1. До складу конкурсної комісії включаються особи, обов’язкова участь яких передбаченавідповідними профільними нормативними документами. До складу комісії також можуть включатися працівники виконавчого комітету Межівської селищної ради, депутати селищної ради. Склад комісії може змінюватися з об’єктивних причин.

3.5.2. Комісія створюється у кількості, передбаченій відповідними профільними нормативними документами, але не менше 5 осіб.

3.6. Комісія проводить засідання, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

3.7. До участі в роботі комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу представники громадських організацій.

3.8. Інформація про наявність вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ,закладів, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, публікується на офіційному веб-сайті селищної ради, в місцевих ЗМІ не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії строкового трудового договору/контракту або протягом тижня з дня утворення вакансії.

Інформація повинна містити відомості про підприємство, установу чи заклад, адресу, термін прийняття заяв про бажання взяти участь у конкурсі та місце прийому документів.

3.9. Оголошення про проведення конкурсу та інформація про умови, дату і місце проведення конкурсу публікується на офіційному сайті селищної ради та в ЗМІ не пізніше ніж за місяць до дня проведення конкурсу.

3.10. Особа, що бажає прийняти участь у конкурсі на зайняття посади керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, подає до організатора конкурсу заяву.

До заяви додаються такі документи:

особовий листок обліку кадрів;

автобіографія;

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія документів про освіту;

копія трудової книжки;

фотокартка (3х4);

згода на обробку персональних даних;

перспективний план розвитку підприємства, установи, закладу на 5 років;

інші документи, передбачені чинним законодавством.

3.11. Окрім перерахованих документів особа, що претендує зайняти вакантну посаду керівника,повинна надати документи, що підтверджують кваліфікаційні вимоги до посад:

3.11.1. Для зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я претендент повинен мати: повну вищу освіту за напрямом підготовки ,,Медицина”, післядипломну спеціалізацію за фахом ,,Організація і управління охороною здоров’я”, вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та фахом ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стажування в органах управління вищого рівня, стаж роботи за лікарською спеціальністю 5 років.

3.11.2. Вимоги до претендентів на заміщення посади керівника комунального закладу освіти:

- керівником закладу дошкільної освіти може бути призначена особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

- керівником закладу загальної середньої освіти може бути призначена особа, яка має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

- керівником закладу позашкільної освіти може бути призначена особа, що має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

- керівником КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» Межівської селищної ради» може бути призначена особа, яка має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3.11.3. Вимоги до претендентів на заміщення посади керівника комунального закладу культури:

- керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3.11.4. Для зайняття посади керівника комунального підприємства претендент повинен мати: повну вищу освіту відповідного напряму (магістр, спеціаліст), стаж роботи на керівних посадах відповідного або нижчого рівня не менше 3 років.

3.11.5. Керівником установ, закладів соціального захисту населення може бути призначена особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки, стаж роботи на керівній посаді не менш як 5 років.

3.12. Участь у конкурсі беруть тільки ті кандидати, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посади.

3.13. На підставі вивчення наданих документів, співбесід з претендентами, комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого голосування стосовно кожного учасника конкурсу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу комісії.

3.14. У разі коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну й ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним вважається голос голови комісії.

3.15. У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторна конкурсна процедура з можливою участю претендентів, які вже брали участь у конкурсі, а також тих, хто додатково надав документи згідно з умовами цього Положення.

3.16. При проведенні конкурсу враховуються особливості, встановлені чинним законодавством, для окремих категорій керівників підприємств, установ, закладів.

3.17. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу подається до відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету селищної ради та додається до пакету документів щодо кандидатури на посаду керівника.

3.18. Рішення комісії публікується на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради в триденний строк після проведення конкурсу.

3.19. У разі наявності одного кандидата на посаду керівника комунального закладу, що належить до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, конкурс не проводиться, претендент призначається відповідно до подання профільного відділу виконавчого комітету селищної ради та селищного голови.

3.20. У разі наявності одного кандидата на посаду керівника комунального підприємства, що належить до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, конкурс не проводиться, претендент призначається відповідно до рішення конкурсної комісії за результатами співбесіди.

3.21. Розпорядженням селищного голови про призначення керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, встановлюється строк дії трудових відносин з керівником на строк до 5 років.

У разі, якщо керівники підприємств або закладів (крім підприємств, закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури) призначаються вперше, термін дії строкового трудового договору (контракту) становить 1 (один) рік.

3.22. Для підприємств, закладів охорони здоров’я конкурс на призначення керівника проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 та цього Положення .

4. Порядок укладання строкового трудового договору/контракту з керівником підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

4.1. Розпорядження селищного голови про призначення на посаду керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, є підставою для укладання строкового трудового договору (контракту) з керівником.

Контракти укладаються з керівниками у випадках, передбачених законодавством України.

4.2. Відповідно до статті 24 КЗпПУ строковий трудовий договір/контракт укладається у письмовійформі і підписується селищним головою і особою, що призначається на посаду керівника підприємства, установи, закладу.

Строковий трудовий договір укладається з керівниками комунальних установ, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

Контракт укладається з керівниками комунальних підприємств, закладів, що належать до комунальноївласності Межівської селищної територіальної громади.

У строковому трудовому договорі/контракті визначаються строк його дії, дата, з якої починаються трудові відносини та дата їх закінчення, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, умови розірвання строкового трудового договору (контракту), у тому числі – дострокового.

4.3. Інформацію щодо розрахунку заробітної плати керівника, реквізити підприємства, закладу та інші дані необхідні для підготовки строкового трудового договору/контакту протягом трьох днів з дня прийняття розпорядження селищного голови про призначення, керівник підприємства або закладу подає до відділу житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету селищної ради.

4.4. Строковий трудовий договір (контракт) укладається за типовою формою (додатки 1, 2 до цього Положення).

Строковий трудовий договір/контракт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Примірник селищної ради зберігається у відділі житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету селищної ради п’ять років з дня підписання з подальшою передачею до архіву виконавчого комітету Межівської селищної ради в установленому порядку.

4.5. Додатком до контракту можуть бути показники фінансово-господарської діяльності підприємства, які повинні бути реалізовані впродовж терміну дії контракту і є основним критерієм оцінки діяльності керівника.

4.6. Внесення змін та доповнень до чинного строкового трудового договору/контракту оформлюється додатковою угодою за згодою сторін.

4.7. У строковому трудовому договорі/контракті можуть бути передбачені додаткові, крім встановлених законодавством, пільги, гарантії, компенсації.

4.8. Зволікання щодо вчинення дій без поважних причин призначеним керівником з укладанням строкового трудового договору/контракту або ухилення від цього протягом місяця з дня прийняття розпорядження селищного голови/наказу керівника профільного відділу виконавчого комітету Межівської селищної ради, є підставою для розгляду селищним головою/профільним відділом виконавчого комітету Межівської селищної ради питання про скасування розпорядження/наказу щодо призначення керівника.

4.9. Закінчення строку дії строкового трудового договору/контракту є безумовною та остаточною підставою для звільнення керівника підприємства, установи, закладу.

5. Порядок звільнення та усунення від виконання обов’язків керівника підприємства, установи, закладу, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

5.1. Розгляд питання щодо розірвання, в тому числі – достроково, строкового трудового договору/контракту та звільнення керівника підприємства, установи або закладу, що належать до комунальноївласності Межівської селищної територіальної громади проводиться у разі:

5.1.1. Отримання заяви про звільнення, написаної власноруч керівником підприємства, установи або закладу, яка подається до виконавчого комітету Межівської селищної ради.

У заяві обов’язково повинна зазначатися причина звільнення (розірвання строкового трудового договору або контракту).

При звільненні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, до заяви додається довідка МСЕК.

Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до виконавчого комітету Межівської селищної ради та присвоєння заяві вхідного номеру, про що на ній робиться відповідний напис.

5.1.2. Наявності підстав, передбачених статтями 40, 41 КЗпПУ.

5.1.3. Наявності підстав, передбачених строковим трудовим договором/ контрактом, чинним законодавством України.

5.1.4. Отримання рішення профспілкового комітету підприємства, установи, закладу з вимогою про звільнення керівника на підставі статті 45 КЗпПУ за порушення умов колективного договору.

До вимоги повинні додаватися документи з доказами про порушення законодавства України про працю та невиконання особисто керівником підприємства зобов’язань за колективним договором, на підставі яких потрібно розірвати строковий договір (контракт) та звільнити його з посади.

До вимоги в обов’язковому порядку додаються письмові пояснення керівника підприємства, установи,закладу, протоколи засідань профспілкового комітету підприємства та зборів колективу, на яких розглядалися питання невиконання керівником колективного договору, порушення ним законодавства про працю та прийнято рішення про розірвання строкового трудового договору (контракту) з керівником підприємства, закладу на підставі статті 45 КЗпПУ.

5.1.5. Закінчення терміну дії укладеного з керівником строкового трудового договору (контракту).

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету селищної ради або інший орган, уповноважений селищною радою, не пізніш ніж за місяць до закінчення терміну дії укладеного з керівником підприємства, установи, закладу строкового трудового договору/контракту повинен направити керівникові письмове повідомлення про подальше припинення трудових відносин.

5.2. Відсторонення керівника від роботи здійснюється на підставі статті 46 КЗпПУ та у випадках передбачених чинним законодавством України, про що видається відповідне розпорядження селищного голови.

Секретар ради Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток 1

до додатку до рішення

селищної ради

ТИПОВИЙ СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № ___

смт. Межова „___” ______ 20__ року

Межівська селищна рада (далі – Орган управління майном) у особі _______________________________________________, який діє згідно із Законом України

(Прізвище, ім’я та по батькові)

„Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі розпорядження Межівського селищного голови від ___ ______ 20___ року № _________, з однієї сторони, та громадянин (ка) _________________________________ (далі – Керівник), з другої сторони, уклали цей строковий трудовий договір про таке:

___________________________________ призначено ______________ комунального

(Прізвище, ім’я, по батькові) (посада)

закладу _______________________________________ (далі – Заклад) на

(повна назва закладу)

термін з _______________ по ________________ відповідно до розпорядження Межівського селищного голови_________ 20__ року № _________ і з ним (нею) укладається строковий трудовий договір (далі – Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Закладом, забезпечувати ефективне виконання функцій, для яких призначений Заклад, використання і зберігання закріпленого за Закладом комунального майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Керівника. Виплата заробітної плати, грошової винагороди та надання соціально-побутових благ здійснюється за рахунок Закладу.

1.2. На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Органом управління майном і Керівником, з однієї сторони, та Закладом і Керівником, з іншої сторони.

1.3. Керівник, який уклав цей Договір, є представником Органу управління майном при реалізації повноважень, функцій, обов’язків, передбачених статутом Закладу, цим Договором, законами України та іншими законодавчими актами.

1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний безпосередньо Органу управління майном у межах, установлених чинним законодавством України, статутом Закладу та цим Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне керівництво Закладом, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених статутом та цим строковим трудовим договором.

2.2. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей строковий трудовий договір, квартальну та річну фінансову звітність Закладу.

2.3. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній не виконує чи неналежно виконує свої обов’язки щодо управління Закладом та розпорядження його майном.

2.4. Обов’язки Керівника Закладу:

2.4.1. Керівник Закладу зобов’язаний:

погоджувати з Органом управління майном продаж і списання майна, здачу його в оренду та під заставу;

надавати в установленому порядку своєчасну і достовірну звітність Закладу;

підвищувати свою кваліфікацію, проходити перепідготовку протягом терміну дії строкового трудового договору;

створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці Закладу умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

своєчасно і у повному обсязі виконувати рішення, розпорядження, доручення Органу управління майном;

забезпечувати раціональне та цільове використання затверджених бюджетних коштів, що передбачені на утримання закладу;

забезпечувати раціональний добір та розстановку кадрів закладу, умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

укладати господарські та інші угоди на найбільш вигідних для Закладу умовах.

2.4.2. Керівник Закладу зобов’язується забезпечити:

ефективне використання комунального майна;

заходи із захисту навколишнього природного середовища;

своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, внески до Пенсійного фонду України та недопущення заборгованості із заробітної плати;

виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання правил та норм пожежної безпеки;

безпечні умови праці та соціальний захист працівників Закладу.

2.5. Орган управління майном:

здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Закладом комунального майна;

надає інформацію на запити Керівника;

призначає напосаду та звільняє з посади Керівника згідно з чинним законодавством України;

у разі тимчасової відсутності Керівника закладу має право вирішувати питання щодо покладання виконання обов’язків керівника Закладу.

2.6. Керівнику належать закріплені за ним повноваження, права, які поширюються на Заклад законодавчими та іншими нормативними актами.

2.7. Керівник має право:

діяти від імені Закладу, представляти його інтереси у відносинах з іншими установами та організаціями всіх форм власності, укладати господарські та інші угоди;

давати доручення;

відкривати рахунки в органах Державного казначейства України;

розпоряджатися коштами Закладу;

накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Закладу;

вирішувати інші питання, віднесені статутом Закладу та цим строковим трудовим договором до компетенції Керівника.

2.8. Керівник має право затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;

про надання платних послуг, що надаються бюджетними установами (закладами) згідно з їх основною діяльністю та надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

про використання коштів, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки тощо.

2.9. Керівник укладає трудові договори з працівниками Закладу відповідно до чинного законодавства України.

2.10. При укладенні трудових договорів із працівниками Закладу, визначенні і забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується законодавством про працю, статутом Закладу, колективним договором, виходячи з фінансових можливостей Закладу.

2.11. Керівник несе персональну відповідальність за виконання посадових обов’язків, визначених посадовою інструкцією.

У разі невиконання (несвоєчасного або неякісного виконання) посадових обов’язків керівник притягується до дисциплінарної відповідальності.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим строковим трудовим договором, Керівникові нараховується заробітна плата, виходячи з установлених Керівникові:

посадового окладу__________________;

премії у розмірі _____ відсотків посадового окладу;

інших доплат.

3.2. Премія не виплачується у разі:

нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Керівника;

грубого порушення Правил охорони здоров’я праці працівниками Закладу з вини Керівника;

порушення фінансової дисципліни;

неналежного виконання умов цього Договору у зв’язку з претензіями з боку Органу управління майном.

3.3. Керівнику щорічно надається відпустка згідно з чинним законодавством України. Керівник погоджує з Органом управління майном час та порядок використання відпустки (початок, завершення, одноразово чи частинами та інше).

3.5. Керівнику до щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі посадового окладу.

3.6. Оплата праці Керівника може корегуватися Органом управління майном відповідно до чинного законодавства України.

3.7. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі, передбаченому чинним законодавством України та колективним договором.

3.8. На Керівника розповсюджуються пільги, гарантії та компенсації, передбачені колективним договором Закладу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим строковим трудовим договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

5.1. Зміни та доповнення до цього строкового трудового договору вносяться шляхом підписання додаткових угод за згодою сторін.

5.2. Дія цього строкового трудового договору припиняється відповідно до вимог статей 36, 37 Кодексу законів про працю України.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей строковий трудовий договір розірваний з ініціативи Органу управління майном згідно з вимогами статей 40, 41 Кодексу законів про працю України, чинного законодавства, у тому числі за обґрунтованою пропозицією профільного відділу виконавчого комітету селищної ради.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати строковий трудовий договір, керуючись статтями 38, 39 Кодексу законів про працю України.

5.5. У разі дострокового припинення строкового трудового договору з незалежних від Керівника причин, йому надаються додаткові гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством України.

5.6. Закінчення терміну дії цього строкового трудового договору є безумовною та остаточною підставою для його припинення. Трудові відносини з Керівником при цьому розриваються на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ІНШІ УМОВИ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

6.1. Сторони зобов’язуються додержуватись конфіденційності умов цього строкового трудового договору, крім випадків коли:

сторони з одностайної згоди роблять винятки з цього правила;

сторони посилаються на умови строкового трудового договору при захисті своїх інтересів у суді;

про умови строкового трудового договору інформуються працівники Закладу та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання строкового трудового договору (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника, тощо). Сторони вживають заходів із дотримання конфіденційності умов строкового трудового договору цими працівниками та особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримуватися конфіденційності щодо отриманих ними відомостей про умови строкового трудового договору тощо).

сторони інформують про умови строкового трудового договору своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

6.2. При зміні місця проживання Керівник повинен письмово повідомити Орган управління майном.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Заклад:

Повна назва: комунальний заклад __________________________.

Адреса: _______________________________________________

Розрахунковий рахунок № ______ у_________________________

МФО ________, ЄДРПОУ ______________________.

7.2. Відомості про Орган управління майном:

Межівська селищна рада.

Адреса: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова, Дніпропетровська область, 52900, Україна.

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу управління майном :

Межівський селищний голова

Службовий телефон: 05630-62-4-63

7.3. Відомості про Керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________

Домашня адреса: _________________________________

Домашній телефон: __________________________

Мобільний телефон: ____________________________

Службовий телефон: ____________________________

Паспорт: серія ___ № ____ виданий _______ року виданий ____________________________________________________________

Ідентифікаційний номер _____________________ .

7.4. Цей строковий трудовий договір укладено в двох примірниках
на ____ аркушах, що знаходяться в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Керівник: Від Органу управління майном:
__________________________ Межівський селищний голова
___________ _________________
(підпис)
М. П.
_____________ року
__________ ________________
(підпис)
М. П.
_____________ року

Секретар ради Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток 2

до додатку до рішення

селищної ради

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ № ____ 

смт. Межова ___ ____ 20___ року

Межівська селищна рада (далі – Орган управління майном) в особі селищного голови ____________________ , який діє згідно із

(прізвище, ім’я та по батькові)

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі розпорядження Межівського селищногоголови від ___ ________ ____ року № __________, з однієї сторони та громадянин ______________________________(далі – Керівник) з другої сторони,

(Прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей контракт про таке:

____________________ призначено на посаду ___________ з ___________ року по

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада)

___________________ року відповідно до розпорядження Межівського селищного голови від __ ________ ____ року № _____ і з ним укладається контракт.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його діяльність, визначену статутом Підприємства, виконання фінансового плану, показників ефективності використання і збереження закріпленого за Підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником Підприємства та Органом управління майном.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків Підприємства, передбачених актами законодавства, статутом Підприємства, іншими нормативними документами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених чинним законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених чинним законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.

2.2. Керівник забезпечує складання у встановленому порядку річного фінансового плану Підприємства та подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

2.3. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку згідно з додатком до контракту.

2.4. Керівник подає у встановленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність Підприємства.

2.5. Керівник щоквартально подає Органу управління майном звіт про результати виконання показників, передбачених цим контрактом, за встановленою формою.

У разі виникнення непередбачених обставин, через які Підприємство не може виконати власними засобами фінансовий план та/або показники ефективності використання комунального майна і прибутку, Керівник не пізніше ніж у двотижневий строк від дати виникнення згаданих обставин подає Органу управління майном на погодження пропозиції щодо заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію негативних наслідків дії зазначених обставин. Одночасно, за необхідності, Керівник подає Органу управління майном на затвердження проект змін до фінансового плану Підприємства або щодо розмірів показників ефективності використання комунального майна і прибутку.

У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає Органу управління майном разом зі звітом пояснення стосовно причин їх невиконання.

2.6. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній не виконує чи неналежно виконує свої обов’язки щодо управління Підприємством та розпорядження його майном.

2.7. Обов’язки Керівника Підприємства.

2.7.1. Керівник Підприємства зобов’язаний:

погоджувати з Органом управління майном продаж і списання майна, здачу його в оренду та під заставу, отримання кредитів;

надавати у встановленому порядку своєчасну і достовірну звітність Підприємства ;

підвищувати свою кваліфікацію, проходити перепідготовку протягом терміну дії контракту;

створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці Підприємства умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

укладати господарські та інші угоди на найбільш вигідних для Підприємства умовах;

погоджувати з Органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в т.ч. векселями.

2.7.2. Керівник Підприємства зобов’язаний забезпечити:

високоефективну і стабільну роботу Підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва, динамічний соціально-економічний розвиток;

високий технічний рівень та якість продукції, що виготовляється, її конкурентоспроможність на ринку;

повну та своєчасну сплату обов’язкових платежів та податків до державного та обласного бюджетів, позабюджетних та інших фондів, поточної заробітної плати, а при наявності заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, їх погашення;

дотримання режиму економії ресурсів;

збереження та своєчасний ремонт основних фондів, майна, створення безпечних та сприятливих умов для працівників Підприємства, виконання вимог із захисту навколишнього природного середовища та раціонального використання землі;

зростання продуктивності праці, зниження собівартості та трудомісткості продукції, що виробляється;

своєчасне технічне переозброєння, реконструкцію Підприємства та введення нових потужностей;

захист від розголошення інформації, що становить державну, службову та комерційну таємницю;

збереження комунального майна та інших матеріальних цінностей, що закріплені за Підприємством на праві господарського відання;

укладання та виконання колективного договору на Підприємстві, відповідно до чинного законодавства України;

виконання програм соціального розвитку колективу Підприємства;

виконання встановлених Правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо захисту здоров’я працівників, населення та споживачів продукції;

дотримання правил та норм протипожежної безпеки.

2.8. Орган управління майном:

надає інформацію на запити Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення строку контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень чинного законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджує його річний фінансовий план;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством комунального майна;

своєчасно вживає заходи щодо запобігання банкрутства Підприємства у разі його неплатоспроможності.

2.9. Керівникові належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Підприємства та цим контрактом.

2.10. Керівник має право:

діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його в усіх підприємствах, установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

давати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштами Підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством, Органом управління майном, статутом Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.11. Керівник здійснює повноваження щодо проведення колективних переговорів та укладання колективного договору Підприємства .

Керівник повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору в порядку, передбаченому Законом України „Про колективні договори і угоди”.

2.12. Керівник укладає трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Під час укладання трудових договорів із працівниками Підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Підприємства.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівникові:

посадовий оклад______________________

надбавка за складність, напруженість у роботі - _____ відсотків посадового окладу з урахуванням підвищень.

премії в розмірі до 100 відсотків посадового окладу, згідно з Положенням про преміювання, чинним на Підприємстві.

У разі допущення на Підприємстві нещасного випадку з вини Підприємства, премія Керівникові не нараховується.

Премія також не нараховується у разі:

відсутності прибутку до оподаткування за звітний період;

наявності заборгованості із заробітної плати працівникам;

невиконання (неналежного виконання) умов контракту;

невиконання рішень та розпоряджень Органу управління майном.

Уразі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до чинного на Підприємстві положення;

винагорода за вислугу років відповідно до чинного на Підприємстві положення;

винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковими угодами до контракту в розмірах, визначених додатковими угодами;

Розмір оплати праці, розмір надбавок, премій, винагороди за підсумками роботи можуть бути підвищені, у разі досягнення високих показників у роботі, а також – зменшені або не нараховуватися, у разі невиконання Керівником зобов’язань за контрактом.

3.3. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___ календарних днів, а також додаткові відпустки _______________________________________

(зазначити всі види відпусток)

Оплата відпустки провадиться виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

3.4. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі,встановленому колективним договором Підприємства.

3.5. На Керівника розповсюджуються пільги, гарантії та компенсації, передбачені колективним договором Підприємства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

після закінчення терміну дії контракту;

за згодою сторін;

до закінчення терміну дії контракту – у випадках, передбачених пунктами 5.3. і 5.4. цього контракту;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном згідно з вимогами статей 40, 41 Кодексу законів про працю України:

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачені штрафи тощо);

у разі невиконання Підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також – невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із зазначених платежів;

за умови недосягнення згоди між Органом управління майном та Керівником стосовно показників фінансового плану або показників ефективності використання комунального майна і прибутку Підприємства;

у разі неспроможності Керівника виконати контракт у зв’язку із систематичним невиконанням Підприємством фінансового плану; показників, установлених відповідно до пункту 2.3. контракту; узгоджених заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію дії обставин, зазначених у пункті 2.5. контракту;

у разі незадовільних результатів атестації Керівника;

у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків Підприємства;

у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини Керівника;

за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства України з питань охорони праці;

у разі порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Підприємством, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати;

у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

у разі неподання на затвердження Органу управління майном річного фінансового плану Підприємства;

у разі якщо протягом трьох звітних кварталів календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості Підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

у разі порушення порядку здійснення розрахунків у іноземній валюті;

визнання Підприємства таким, що має податковий борг є обов’язковою підставою для розірвання контракту з Керівником;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядчу діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства;

у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин, йому надаються гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

5.6. Закінчення терміну дії цього контракту є безумовною та остаточною підставою для його припинення (трудові відносини з Керівником розриваються на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України).

Продовження трудових відносин із Керівником після закінчення терміну дії цього контракту можливе на підставі відповідного рішення Органу управління майном шляхом укладання контракту на новий термін.

5.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Сторони зобов’язуються додержуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків коли:

сторони з одностайної згоди роблять винятки з цього правила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Підприємства та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника тощо). Сторони вживають заходи з дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримуватися конфіденційності стосовно отриманих ними відомостей про умови контракту тощо);

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

6.2. При зміні місця проживання Керівник повинен письмово повідомити Орган управління майном .

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Підприємство:

Повна назва:___________________________________

Адреса: ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок № _________________ в _____________________ МФО ___________, ЄДРПОУ _____________.

7.2. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва: Межівська селищна рада .

Адреса: вул. ім. Грушевського, 9, смт. Межова, Дніпропетровська обл., 52900, Україна.

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу управління майном:

Межівський селищний голова ____________________.

Службовий телефон: 05630-62-4-63

7.3. Відомості про Керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові: ____________________________

Домашня адреса: _______________________________________

Домашній телефон: __________

Службовий телефон: (0562) _______________

Мобільний телефон: _______________________

Паспорт : серія ___ № ________ виданий _______________ року _____________ МВС України у ___________________ області.

Ідентифікаційний номер ________________________

7.4. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Керівник:
__________________
______________ ____________
(підпис) (ПІБ)
М.П.
_______________ року
Від Органу управління майном:
Межівський селищний голова
_______________ _____________
(підпис) (ПІБ)
М.П.
_______________ року

Секретар ради Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток

до додатку 2

до додатку до рішення

селищної ради

ПОКАЗНИКИ,

що враховуються при укладенні контракту

1.___________________________________, якого призначено на _________________________________________________, зобов’язується (прізвище, ім.’я та по батькові) посада, назва підприємства

організувати роботу підприємства з метою досягнення таких основних показників ефективності використання комунального майна підприємства і використання прибутку:

з/п

Показники

Одиниця виміру

рік

рік, у тому числі по кварталах

План

рік, у тому числі по кварталах

План

Факт

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Чистий прибуток

тис.грн
2

Обсяг наданих послуг, без ПДВ

тис.грн
3

Зростання обсягу наданих послуг в порівнянні з минулим періодом

%
4

Рентабельність

%
2.Цей додаток є невід’ємною частиною контракту від ___ ________ 20__ року № ___

ПРИМІТКА: Орган управління майном може встановлювати інші показники.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Органу управління майном:
_______________________
_______________________
__ _________ 20__ року
Керівник підприємства:
_______________________
_______________________
__ _________ 20__ року


Секретар ради Л.В. МАКСІМКІНАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux