Звіт СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ за 2019 рік
опубліковано 10 квітня 2020 року о 14:14

ЗВІТ МЕЖІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ за 2019 рік (презентація)

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ!

Завершився 2019 рік нашої з Вами спільної роботи. Селищна рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси територіальної громади, тому, це підбиття підсумків колективної роботи депутатів, постійних комісій, сесійної діяльності, виконавчого апарату.

Працюючи однією командою ми прагнули організувати її так, щоб отримати якомога ефективніший результат. Діяльність селищної ради охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя громади. Робота здійснювалась відповідно до вимог діючого законодавства, затвердженого плану та Регламенту роботи селищної ради 7 скликання.

2019 рік був для нас плідним та насиченим: Говорячи за роботу селищної ради, її виконавчого комітету слід зазначити, що ми виконували як власні так і делеговані державою повноваження, які обумовлені в Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні, не відступаючи від принципів законності, гласності, колегіальності,. діяльність працівників селищної ради і депутатів є відкритою та прозорою.

Селищна рада працює у складі 26 депутатів, що в повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу. За 2019 рік діяльності селищної ради підготовлено та проведено 11 сесій, на яких прийнято 1074 рішень. Всі питання, які розглядались на сесіях попередньо обговорювались на засіданнях постійних комісій селищної ради.

Протягом звітного періоду виконавчим комітетом Межівської селищної ради проведено 24 засідання, на яких прийнято 351 рішеня, які стосувались різних сфер життєдіяльності громади та її мешканців. За 2019 рік до виконавчого комітету Межівської селищної ради надійшло 385 звернень, інформація про роботу зі зверненнями громадян заслуховувалась на засіданнях виконавчого комітету Межівської селищної ради. Протягом 2019 року прийнято 1164 розпоряджень селищного голови, проведено 7 засідань конкурсної комісії, за результатами конкурсного відбору прийнято 6 працівників, проведено стажування 5 осіб.

З метою економного та раціонального витрачання бюджетних коштів Тендерним комітетом виконавчого комітету Межівської селищної ради в 2019 році проведено 116 засідань, та здійснено 203 процедури закупівель в системі PROZORRO очікуваною вартістю – 32261,8 тис.грн., сума укладених договорів – 25333,6 тис.грн. в т.ч. здійснено 8 закупівель за процедурою «відкриті торги», в результаті – економія бюджетних коштів в сумі 1925,3 тис. грн.

В громаді працюють адмінкомісії, на яких було розглянуто 17 справУ 2019 році Межівська селищна рада виступила в судових засіданнях по 19 судових справах.

Робота селищної ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету протягом звітного періоду спрямовувалась на вирішення таких основних напрямів, як - виконання селищного бюджету, забезпечення належного функціонування закладів освіти, культури, спорту, соцзахисту та медицини, безперебійної роботи комунальних підприємств, наданню якісних соціальних послуг, покращення благоустрою, залучення коштів на розвиток інфраструктури населених пунктів громади.

В 2019 році на виконання депутатами Межівської селищної ради депутатських повноважень у вирішенні культурно-освітніх та побутових питань, які порушують мешканці закріплених виборчих округів використані кошти в сумі 97,0 тис.грн., які направлені на надання матеріальні допомоги на лікування  громадянам – 75,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 22,0 тис.грн.

Згідно поданих заяв депутатами селищної ради (4 депутати) внесені зміни до селищної Програми, та перенаправлені кошти в сумі 18 тис. грн. на заходи по благоустрою території селищної ради.

З метою створення умов для сталого економічного та соціального розвитку Межівської селищної територіальної громади рішенням селищної ради 24 жовтня 2018 № 555-13 / У11 затверджено Стратегію розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 - 2027 роки, та розроблена Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки. Вказаними документами окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного і соціально - культурного розвитку громади з урахуванням сучасних реформ децентралізації. Виконання показників соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади взаємопов’язане із виконанням бюджету громади, наявних та залучених ресурсів.

Загальний обсяг доходів селищного бюджету за 2019 рік становить 150799,7 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 144515,7 тис. грн., спеціальний фонд – 6284,0 тис. грн.

В складі доходів загального фонду селищного бюджету

 • власні доходи – 65034,8 тис. грн.;
 • та міжбюджетні трансферти - 79480,9 тис. грн.

Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 4934,2 тис. грн., або на 8,2 %.

Податок на доходи фізичних осіб у складі власних надходжень загального фонду становить 57,1 %. При уточненому плані 38528,7 тис. грн. надійшло 37104,7 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 36,0 тис. грн.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 2563,9 тис. грн., що становить 87,8% до планових показників звітного періоду. Невиконання планових показників  пов’язано із зменшенням надходжень акцизного податку з пального.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю склали 10294,2 тис. грн., що на 111,2 тис. грн., або на 1,1 % більше планових показників на 2019 рік.

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 764,6 тис. грн..

Єдиний податок у складі власних надходжень загального фонду становить 20,1%. Планові показники єдиного податку виконано на 98,4 %, при уточненому плані 13298,6 тис. грн.  надійшло 13079,5 тис. грн.

За 2019 рік отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 2,5 тис. грн., рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 2,1 тис. грн.

Неподаткові надходження за 2019 рік склали 1156,2 тис. грн., в тому числі:

плата за надання адміністративних послуг – 388,0 тис. грн;

збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 160,6 тис.грн;

кошти за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування – 527,8 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 6284,0 тис. грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 5677,2 тис. грн., екологічний податок – 21,9 тис. грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 31,2 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 4,8 тис. грн., субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 493,9 тис. грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 55,0 тис. грн.

Обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за 2019 рік становить  15015,9  тис. грн.

Загальний обсяг видатків загального фонду складає 132475,5 тис. грн., у тому числі на:

 • державне управління – 14 650,0 тис. грн.;
 • освіта – 75 131,6 тис. грн;
 • охорона здоров’я –  22 749,6 тис. грн;
 • соціальний захист – 5 382,2 тис. грн.;
 • культура і мистецтво – 7 139,4 тис. грн;
 • фізкультура і спорт – 1 448,3 тис. грн;
 • житлово – комунальне господарство –  4 357,8  тис. грн;
 • економічна діяльність – 946,2 тис. грн;
 • інша діяльність – 296,6 тис. грн;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 373,8 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету за 2019 рік склав 21307,0 тис. грн, в тому числі поточні видатки – 3 843,5 тис. грн, капітальні видатки  - 17 463,6 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 15 654,1 тис. грн.

В 2019 році з селищного бюджету виділені кошти в сумі 300,0 тис. грн. на реалізацію 4 проектів громадського бюджету по проектах:

 • «Центр спортивно - культурного розвитку молоді «NADIL» (с. Райполе) – 120,0 тис.грн
 • «Створення зони активного сімейного відпочинку в с. Водолазьке – 80,0 тис.грн
 • «Початкова військова підготовка і формування національної гідності» (с.Володимирівка) – 40,0 тис.грн.
 • «Зона комфорту для малят (учнів 1-4 класів)» (с. Новопідгородне) – 60,0 тис.грн
 • Фактор енергозбереження є одним із визначальних для забезпечення стабільного розвитку громади. Політика у сфері енергозбереження спрямована на зниження витрат на оплату за енергоносії та утримання бюджетної сфери громади.
 • Виконавчим комітетом Межівської селищної ради прийнято рішення «Про впровадження системи енергетичного менеджменту у Межівській селищній територіальній громаді» та рішення «Про впровадження енергетичного моніторингу у Межівській селищній територіальній громаді».
 • Енергозберігаючі заходи підвищують рівень комфорту перебування в закладах та покращують теплотехнічні характеристики будівель. Одним із заходів підвищення енергоефективності в бюджетних установах є впровадження регулювання споживання теплової енергії в залежності від погодних умов, та температурного рівня.
 • Щомісячний моніторинг і аналіз споживання енергоносіїв та комунальних послуг у бюджетній сфері здійснюється за 65 установами, в т.ч. в управлінні освіти –25, управлінні культури – 17, охороні здоров’я – 16. Відслідковується і аналізується споживання за п’ятьма видами енергоносіїв і комунальних послуг і порівнюється як до планових показників, так і до відповідного періоду минулого року. Результатом проведеного моніторингу і аналізу споживання енергоносіїв в 2019 році  є суттєва економія коштів селищного бюджету:
 • У 2019 році затверджено селищну Програму відшкодування частини суми «тіла» кредиту, отриманого населенням що зареєстроване, та фактично проживає у Межівській селищній територіальній громаді на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2020-2024 роки».

На виконання селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 - 2020 роки із селищного бюджету на 2019 рік були виділені кошти в сумі 43431,3 тис. грн. В рамках виконання завдань програми проводилося фінансування 24 селищних цільових програм, залучалися кошти державного, обласного, селищного бюджетів, та грантові кошти.

За рахунок коштів місцевого бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади у 2019 році використані кошти в сумі 5348,1 тис. грн (державний бюджет – 5197,1 тис. грн, співфінансування з місцевого – 151,0 тис. грн.), виконувалися роботи по 6 об’єктах:

 • Будівництво водонапірної башти –787,4 тис. грн.
 • Будівництво розвідної водопровідної мережі в смт. Демурине  – 816,9 тис.грн.
 • Капітальний ремонт Водолазького ясла-садок «Журавлик» – 430,3 тис.грн.
 • Капітальний ремонт частини дороги по вул. Сонячна в с.Преображенка - 8,9 тис. грн..
 • Капітальний ремонт дитячого садка"Малятко" смт. Межова – 814,0 тис. грн.,
 • Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по  вул.Пушкіна  в смт.Межова, - 2490,6 тис. грн.

Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству. Заклади освіти, що знаходяться в комунальній власності Межівської селищної територіальної громади, завжди у центрі особливої уваги.

В управлінні відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради знаходиться:

 • 10 закладів дошкільної освіти (410 вихованців);
 • 10 закладів загальної середньої освіти (1391 учнів);
 • Межівський будинок дитячої та юнацької творчості  (400 дітей);
 • Межівська ДЮСШ (346 дітей);
 • міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та профорієнтаційної роботи – 191 учень 10-11 класів.
 • Для організації якісного освітнього процесу було створено 105 класів та 13 груп подовженого дня (390 учнів). Середня наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти у 2019 році зросла до 13,3 осіб (у 2018 році - 12,5), що сприяє ефективності освітнього процесу.

У закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році навчається 1391 дитини, що на 5 осіб більше у порівнянні з 2018 роком.

У громаді функціонують опорний навчальний заклад - Школа випереджувального навчання для сталого розвитку» – Межівська ЗШ  І-ІІІ ст. № 1» та експериментальний закдад освіти з теми «Формування системи національно – патріотичного виховання учнівської молоді в сучасних соціокультурних контекстах» - Райпільська ЗШ  І-ІІІ ступенів».

 • Результати реалізації програми експериментальної роботи у Межівській ЗШ № 1 були представлені на Всеукраїнській науково- практичній конференції у квітні 2019 року.
 • У минулому навчальному році наші діти показали високі результати на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад - 13 призових місць, конкурс захист учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України – 2 переможці.
 • У закладах освіти Межівської селищної ради працює 625 осіб, з них педагогів – 294.
 • Для здобуття якісної дошкільної та шкільної освіти створюються належні умови. В 2019 році  проведено поточні ремонти приміщень на суму 115,0 тис грн., на виконання робіт по капітальному ремонту покриття площадок та тротуарів КЗО «НВК «Межівська ЗШ І-ІІ ступенів – аграрний ліцей-інтернат» використані кошти в сумі 184,7 тис.грн., здійснено утеплення даху на суму 197,6 тис. грн. здійснено ремонт приміщень СКЗПО «Межівський БДЮТ» на суму 53,5 тис. грн.
 • Обновляється наявна матеріально - технічна база шкільних їдальнь, придбано електричні плити для їдальні Володимирівської ЗШ на суму 18,8 тис. грн. В КЗО «Райпільська ЗШ І-ІІІ ступенів» придбані та встановлені вікна на суму 199,5 тис. грн.  Виконані  роботи по капітальному ремонту КЗО «Веселівська ЗШ І-ІІІ ступенів» на суму 1 474,1 тис. грн. Придбані матеріали та проведене часткове утеплення даху КЗДО «Межівський ясла-садок №1 «Сонечко» на суму 35,0 тис. грн.
 • З метою покращення матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної освіти придбано матеріали та обладнання на суму 216,7 тис.грн. (мийні ванни, медичне обладнання, холодильники для медичних кабінетів, побутовий холодильник, водонагрівачі)

З метою реалізації концепції «Нова українська школа» проводяться системні заходи по покращенню матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти. Через систему PROZZORO були проведені торги на придбання шкільних меблів (266,3 тис. грн.), комп’ютерного обладнання для початкових класів (364,7 тис грн.), дидактичних матеріалів на суму 180 тис. грн.

З метою оснащення ресурсних кімнат закладів, в яких організовано навчання за інклюзивною формою, придбано інтерактивне обладнання на суму 669,3 тис. грн.

 • Для створення безпечних умов навчання та підготовки котельнь закладів освіти до роботи в опалювальну зміну, проведено заміри опору в закладах освіти, здійснена заправка вогнегасників, повірка манометрів, термометрів та газових лічильників.

Здійснювався підвіз 311 дітей та 35 педагогів до 11 закладів загальної середньої та 5 закладів дошкільної освіти із 24 населених пунктів. Загальний автопарк шкільних автобусів становить 11 одиниць техніки, з них 7 мають термін експлуатації більше 10 років.

У 2019 році за кошти державної субвенції (1874,4 тис.грн.), та коштів селищного бюджету (222,6 тис. грн.) придбано шкільний автобус, який здійснює підвіз учнів та педагогів до Новогригорівської ЗШ.

 • В закладах освіти облаштовані медичні кабінети, наявні засоби для надання долікарської допомоги, ведеться профілактична робота, здійснюється санітарний контроль за приготуванням їжі
 • У закладах освіти Межівської селищної ради навчається 40 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них у школах – 37. Усі вони отримують безкоштовне харчування. За кошти місцевого бюджету (54,0 тис. грн.) придбані шкільна та спортивна форма для дітей зазначеної категорії. Виплачена одноразова допомога 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 18-річчя (1810 грн. кожному).
 • Проводиться щорічний облік дітей дошкільного та шкільного віку.
 • Станом на 01.01.20120 року обліковується дітей дошкільного віку – 729, шкільного віку 1480 осіб. Для забезпечення методичного супроводу інклюзивного навчання спеціалісти обласного центру психолого –педагогічної підтримки проводили тренінги, практичний семінар по веденню ділової документації, щоквартальні семінари для педагогів, що працюють з особливими дітьми.

У 2019 році вихованці ДЮСШ отримали перемоги в обласних змаганнях з пауерліфтингу, команда дівчат – волейболісток зайняла ІІ місце в чемпіонаті області з волейболу серед сільських спортивних шкіл.

У чемпіонаті області з футболу серед юнаків вихованці Межівської ДЮСШ зайняли ІІІ місце.

За кошти обласного бюджету для закладів освіти Межівської селищної ради придбано 5039 примірників підручників та навчальної літератури на суму 200,5 тис. грн.

Працюють молодіжні та спортивні об’єднання учнівської молоді, функціонує рада лідерів учнівського врядування. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету співпрацює із громадською організацією «Крок у світ». Підписано угоду про співпрацю з Дніпровської академією неперервної освіти.

Діє електронна база закладів освіти Межівської ОТГ на порталі «ІСУО», працюють сайти закладів освіти, створені блоги вчителів шкіл громади  та творчого об’єднання керівників предметно – методичних комісій «Джерело творчості». Вчителі мають сторінки  на порталі «Електронна атестація».

У 2019 році на електронних методичних порталах у соціальних мережах опублікували свої роботи 20 педагогів громади.

За кошти місцевого бюджету здійснюється фінансування видатків селищної комплексної Програми розвитку освіти в Межівській селищній раді на 2018-2020 роки.

За 2019 рік на забезпечення безкоштовного підвозу учнів та вчителів Межівської селищної ради до освітніх установ використано – 929, 5 тис. грн. (придбання ПММ, запчастини, страхування автотранспортних засобів та водіїв, проведена діагностика автотранспортних засобів).

Заходами програми передбачений підвіз питної води до освітніх установ громади, та витрачено – 139,9 тис. грн.

Для підтримки талановитих дітей, в межах щорічної премії «З надією в майбутнє Межівщини», стипендії отримали 40 учнів та 15 педагогів - 32,8 тис. грн.

Для підтримки вихованців закладів позашкільної освіти запроваджена щорічна премія «Творча обдарованість», лауреатами цієї премії стали 9 переможців всеукраїнських та міжнародних премій та 8 педагогів, вручені сертифікати лауреатів селищної премії на суму 8,5 тис грн.

На виконання заходів з ІКТ здійснювалась оплата на користування мережею Інтернет та забезпечувалась співпраця з освітнім порталом «Нові знання».

Заходами розділу «Соціальний захист учасників навчально–виховного процесу»  передбачено забезпечення безкоштовного на оздоровлення дітей пільгової категорії та виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам, що досягли 18 років (4 дитини).

Влітку 2019 року працювали 10 пришкільних таборів з денним перебуванням, в яких був організований змістовний відпочинок для 768 дітей. 460 дітей пільгової категорії отримали безкоштовне харчування на загальну суму 194,4 тис. грн.

На придбання продуктів для харчування вихованців закладів дошкільної освіти використані кошти в сумі 1 920,6 тис. грн (кошти місцевого бюджету 958,6 тис. грн.). Середня вартість   харчування однієї дитини в день становить 29,99 грн.

На безоплатне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії використані кошти місцевого бюджету в сумі 1768,0 тис. грн. вартість обідів для учнів 1-4 класів становить 15,32 грн; учнів 5-11 класів (пільгова категорія) – 16,42 грн.

За кошти селищної програми здійснювалась виплата заробітної плати з нарахуванням молодшого обслуговуючого персоналу та спеціалістів закладів освіти, комунальних установ – 12725,1 тис. грн.

Усього на реалізацію заходів селищної комплексної Програми розвитку освіти в Межівській селищній раді на 2018-2020 роки  у 2019 році використані кошти в сумі 15832,8 тис. грн.

У Межівській громаді збережена мережа закладів культури. Шляхом реорганізації мережі закладів культури створено 2 культурних центра - комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» (до складу входять 9 філій), та селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека» (до складу входять 10 філій), функціонують комунальний заклад культури «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради» та комунальний заклад позашкільної освіти сфери культури «Мистецька школа» Межівської селищної ради».

 • За 2019 рік клубними установами громади проведено 1090 творчих заходів, які відвідало 104 277 осіб, виступали 9 професійних колективів.

Пройшли відкриті селищні фестивалі (15) та ІХ міжрегіональний фестиваль хореографії, вокалу, народно-прикладного мистецтва «Степова перлина».

На утримання закладів культури за 2019 рік направлені кошти в сумі 7139,4 тис.грн.

В Межівській ОТГ працює СКЗК «Межівська центральна публічна бібліотека» до складу якої увійшли 10 філій. Комп’ютеризовано та підключено домережі Інтернет всі заклади. При бібліотеках  працює 14 клубів за інтересами та любительські об’єднання.

Комунальний заклад позашкільної освіти сфери культури «Мистецька школа» Межівської селищної ради є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти. Учні школи брали участь у регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях

«Історико-краєзнавчий музей» МСР» відвідали 722 особи, проведено 42 екскурсії. З початку березня у музеї діє тимчасова виставка яка надійшла з Українського Інституту пам`яті під назвою «Люди свободи».

На території Межівської селищної територіальної громади на обліку та під охороною держави перебувають 111 пам’ятників: археології, 26  історії та пам’ятник архітектури.

Обліковується 23 Пам’ятника ІІ світової війни, потребують капітального ремонту 4 пам’ятника у селах: Володимирівка, Красногорівка, Новопідгородне, Демурине. Встановлено пам’ятні дошки загиблим - землякам під час проведення антитерористичної операції на сході України.

На проведення поточних ремонтів пам’ятників в 2019 році з місцевого бюджету направлені кошти в сумі 60,0 тис.грн.

Первинна допомога мешканцям Межівського району надається медичними закладами первинної ланки, а саме: 7 АЗПСМ, та 10 ФП.

На базі 7 амбулаторій функціонують 35 ліжок денного стаціонару де проліковано – 1312 пацієнта, також працюють стаціонари вдома, організовано 496 таких стаціонарів.

За штатним розписом  центру ПМСД та його структурних підрозділах затверджено 131,25 штатних посад. Щоквартально медичні працівники, згідно графіку, підвищують свою професійну кваліфікацію та проходять атестацію.

До закладів ПМСД прикріплено 22376 населення (проживає – 18846).

В 2019 році народилось 115 дітей, (в 2018 році – 189), померло – 446 осіб, (у 2018 році).

В АЗПСМ функціонують «Школи здоров’я» для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Протягом року проведено 62 занять, які відвідали  504 особи.

Захворюваність на туберкульоз в 2019 році підвищилась на 39,9%. Із них при проф. оглядах виявлено туберкульоз у 9 пацієнтів. Серед дітей та підлітків зареєстровано один випадок туберкульозу. В 2019 році флюорографічно обстежено 10829 мешканців району, пересувним флюорографом з 14.03.2019 року обстежено 3820 осіб. Для підвищення якості та доступності первинної медико-санітарної допомоги проводяться виїзди лікарських бригад у віддаленні села громади та всього району. В поточному році здійснено 83 виїзди, оглянуто – 1986 осіб на базі АЗПСМ та ФП, вдома – 208 осіб.

Оздоровлено 19 ветеранів в госпіталях м.Дніпро, Києва - 13, Роздори - 6 (у т.ч. 5 учасників АТО).

Структурні підрозділи Центру підключені до медичної інформаційної системи (програма «МедЕйр»). Станом на 01.01.2020 року введено 16527 декларацій. В закладі впроваджено попередній запис на прийом до сімейного лікаря, педіатра та попередній запис на консультації до лікарів обласної лікарні ім. Мечнікова.

З липня 2019 в Межівській АЗПСМ впроваджена робота кабінету Телемедицини з консультуванням на рівні обласних лікарів різних спеціальностей. За рахунок субвенції з державного бюджету придбано 5 комплектів телемедичного обладнання на суму 548,9 тис.грн. на Межівську, Зорянську, Демуринську, Новопідгороднянську та Новопавлівську амбулаторії.

Проведено ремонт гематологічного аналізатора (лабораторного обладнання) за рахунок коштів НСЗУ на суму 26,0 тис.грн. По Райпільському ФП проведено ремонтні роботи по заміні системи опалення, вікон, дверей, утепленні стелі та підлоги.

По Межівській АЗПСМ виготовлено проектно-кошторисну документація на виконання капітального ремонту, проведено заміну вікон на 80 тис. грн., придбано 2 системні блоки.

Проведено ремонт даху Демуринської АЗПСМ, заміна зовнішньої мережі каналізації, проведено заміну опалення на електричне.

Проведено ремонт кабінетів лікаря інтерна та програміста.

На утримання закладу за 2019 рік надійшли кошти в сумі 12700,0 тис.грн. в т. ч від Національної служби здоров’я України надійшло 9612,9 тис.грн., з місцевого та обласного бюджету 3087,1 тис.грн. За функціональною структурою бюджет КНП «ЦПМСД» МСР» становить: оплата праці – 72,3%, оплата енергоносіїв – 7%, медикаменти (у т.ч. пільгова категорія) та продукти харчування – 7,6%, решта – 13,1% використані на оплату предметів і матеріалів, видатки на відрядження, оплату послуг.

За 2019 року на безоплатне забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення було витрачено 485,2 тис. грн., 126 чоловік отримали пільгові медикаменти. Для надання невідкладної медичної допомоги всі структурні одиниці КНП «ЦПМСД» МСР» забезпечувалися вчасно та в достатньому обсязі медичними препаратами. Для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення району придбано 4350 доз туберкуліну на суму 109,0 тис.грн. На 20,6 тис. грн. придбано 78 харчових наборів для підтримки хворих на туберкульоз І –ІІІ ст. Діттям народженим від ВІЛ-інфікованих матерів видано 38 пачок молочної суміші «Малютка» на суму 3,0 тис.грн. Для дитини хворої на фенілкетонурію придбано 50 банок спеціального продукту харчування «PKU» на суму 141,6 тис.грн. Пацієнту, що переніс трансплантацію нирки, придбано супресивний препарат «Міфортік» у кількості 24 упаковки на суму 28,5 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету в Межівській АЗПСМ у кабінетах лікарів ЗПСЛ та у дитячій консультації замінено 16 дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові, витрачено 80,0 тис.грн. За рахунок коштів з НСЗУ на обробку вікон витрачено 6,8 тис.грн.

За рахунок коштів селищного бюджету  виготовленна ПКД на капітальний ремонт будівлі Межівської АЗПСМ  ватрістю 175,0 тис.грн., придбано та встановлено в Демуринській АЗПСМ 20 електропанелей та комплектуючі електротовари на суму 70,0 тис.грн., для утеплення та зменшення опалювальної площі кабінетів прибано підвісну стелю за рахунок коштів НСЗУ на суму 30,0 тис.грн.

Згідно «Субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад на виконання доручення виборців депутатами обласної ради» на поточний ремонт ФП с.Райполе надійшло та освоєно 303,0 тис.грн. за рахунок яких замінено опалення, придбано підвісну стелю, встановлені віконні та дверні металопластикові блоки, вхідні металеві двері, придбано світлодіодні фонарі,  замінена електропроводка, та придбані інші матеріали.

За рахунок «Субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально – культурної сфери» на придбання обладнання для АЗПСМ що будуються у с. Слов’янка та с. Іванівка використані кошти в сумі 328,007 тис.грн.

Від німецької благодійної організації “G.I.Z” згідно проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» отримано гранти на суму 192,8 тис.грн.

Медична допомога на вторинному рівні надається  КЗ "Центральна лікарня"МСР" в стаціонарних відділеннях та клініко-діагностичній поліклініці.

Станом на 01.01.2020 р. ліжковий фонд ЛПЗ складає - 83 ліжка (терапевтичне відділення - 30 ліжок, хірургічне - 15 ліжок, педіатричне - 13 ліжок, неврологічне - 15 ліжок, гінекологічне відділення з ліжками патології вагітних - 10, відділення АІТ – 3 ліжка). У лікарні проліковано 3089 осіб, в умовах стаціонару проведено 425 оперативних втручань.

На реабілітаційне доліковування в санаторно-курортні заклади України направлено 27  хворих

В 2019 році всіма формами туберкульозу в районі захворіло 11 осіб. Всі хворі на тубуркульоз отримали послугу добровільного консультування та тестування на ВІЛ.

За 2019 рік потребували соціальної підтримки 24 пацієнта. Всі вони були забезпечені продуктовими наборами на суму 23,5 тис. грн.

Станом на 01.01.20 року на «Д»-обліку у кабінеті «Довіра» перебуває 41 особа, в т.ч. 3 дитини народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. З початку року взято на облік 8 осіб. Знято з «Д»-обліку 10 осіб.

З початку року проведено обстеження 1609 осіб на ВІЛ-інфекцію за власною ініціативою. Виявлено серологічні маркери ВІЛ у 9 осіб. Хворих на Ко-інфекцію-12 осіб

За звітний період взято на «Д» облік 56 онкохворих. На обліку у лікаря ендокринолога знаходиться - 126 осіб ,у тому числі 6 дітей хворих на цукровий діабет. Із загальної кількості хворих – 62 на інвалідності. Хворі забезпечуються інсуліном безкоштовно в повному обсязі, в 2019 році отримано інсулінів на загальну суму – 974,8 тис. грн.

Амбулаторна медична допомога надається у клініко-діагностичній поліклініці по 17 спеціальностях. За 2019 р. проведено 71133 відвідувань лікарів, в тому числі стоматологів – 13776, з приводу захворювань — 42732 відвідувань, з профілактичною метою – 28401. В клініко-діагностичній поліклініці проведено 5051 ультразвукових, 5310 рентгенологічних, 126436 лабораторних досліджень.

З метою надання якісної та своєчасної медичної допомоги населенню на базі КЗ «Центральна лікарня" МСР" впроваджено попередній запис пацієнтів на третинний рівень надання медичної допомоги. За 2019 р. направлено до обласної лікарні ім. Мечнікова 53 особи.

Працює госпрозрахункова комісія водіїв (станом на 01.01.2020 року оглянуто 167 осіб), а також кабінети профілактичних оглядів психіатра, профілактичних наркологічних оглядів, дозвільної системи на вогнепальну зброю, зубопротезний кабінет. За 2019 рік пройшли профілактичні огляди 19 товариств та фермерських господарств, 11 організацій та 7 закладів освіти.

За 2019 рік на функціонування закладу витрачено кошти в сумі 20573,4 тис.грн. в.т.ч. загальний фонд – 20017,7 тис.грн., капітальні видатки -555,7 тис. грн.. Вартість одного ліжкодня на медикаменти становить 12,05 грн., ІВВВ – 40,0 грн., вартість амбулаторного відвідування - 0,17 грн., вартість харчування одного ліжко дня – 13,97 грн., ІВВВ – 35 грн.

Проблемним питанням для закладу являється незабезпеченість медичними кадрами, в першу чергу лікарями.

Одним із основних завдань органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства є надання якісних адміністративних послуг населенню, ефективного управління місцевим господарством, комплексного підходу до соціально-економічного розвитку населених пунктів, забезпечення належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підвищення рівня підготовки працівників органів місцевого самоврядування.    Відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради утворено рішенням Межівської селищної ради від 07.11.2017 року № 27-01/VII «Про затвердження структури та загальної чисельності Межівської селищної ради та її виконавчого комітету». Відкриття ЦНАП відбулося 15.03.2018.

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради надаєт 196 адміністративних послуг, та здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна».

Згідно штатного розпису в відділі працює 6 шт.одиниць, в т.ч. 1 адміністратор працює на віддаленому робочому місці в Веселівському старостинському окрузі.

Протягом 2019 року було надано 11322 адміністративні послуги, в т.ч.:

послуги Держгеокадастру - 4797 послуг, надійшло в бюджет 91,383 тис. грн.

вклеювання до паспорта фотокартки – 119 послуг

оформлення та видача біометричних паспортних документів -:ID- 407, закордонних  паспортів – 595, надійшло  – 160,470 тис.грн.

склад сім’ї – 3789 послуги,

державна реєстрація права власності – 1637 послуг, надійшло в бюджет 160,586 тис.грн., за 2018 рік – 117,154 тис.грн.

У листопаді 2019 року отримано «Мобільний ЦНАП». Розроблені графіки для виїзду по старостинським округам та затверджено рішенням сесії маршрути та послуги  які будуть надаватися через Мобільний ЦНАП.

З 01.01.2020 року в відділі (центрі) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради розпочато роботу по прийому громадян для надання 30 державних соціальних допомог (призначення житлових субсидій, допомога малозабезпеченим громадянам, призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів і т.д.).

З метою забезпечення повноважень у сфері соціального захисту населення Межівської селищної територіальної громади у 2019 році, виконавчим комітетом селищної ради розроблені та затверджені селищні Програми:

надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки

оздоровлення та відпочинку дітей Межівської селищної територіальної громади на 2018 - 2020 роки,

організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2019 рік.

На виконання заходів селищної Програми надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки протягом 2019 року спрямовано кошти в сумі 564,3 тис. грн., з них обласного бюджету 200,0 тис. грн., селищного бюджету 364,3 тис. грн., використано кошти в сумі 552,9 тис. грн., що складає 98% планового показника.

На виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році, до депутата обласної ради з питання надання матеріальної допомоги звернулося 50 мешканців нашої громади та отримали матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 200,0 тис. грн.

Протягом 2019 року з селищного бюджету одноразову матеріальну допомогу отримали 100 мешканців громади на суму 174,0 тис. грн. з них  учасники АТО – 24 особи на суму 26,0 тис. грн. члени сімей загиблих учасників АТО – 2 особи на суму 6,0 тис. грн., на лікування, придбання медикаментів, вирішення соціально-побутових питань – 62 особи на суму 122,0 тис. грн., допомогу постраждалим внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) – 2 особи на суму 10,0 тис. грн., допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого - 10 осіб на суму 10,0 тис. грн. Здійснювалася щомісячна соціальна виплата матері загиблого в Афганістані воїна-інтернаціоналіста у сталій грошовій сумі 1,0 тис. грн. на місяць на суму 12,0 тис. грн., та чотирьом членам сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції осіб на суму 91,3 тис. грн.

Здійснена передплата районної газети «Межівський меридіан» для пенсіонерів та окремих категорій громадян в кількості 281 екземпляр та на січень 2020 року в кількості 270 екземплярів на суму 46,0 тис. грн.

На реалізацію заходу щодо здійснення одноразових соціальних виплат, придбання подарунків до свят, знаменних, пам’ятних, ювілейних дат та річниць окремим категоріям населення, використано коштів у сумі 23,6 тис. грн., з них:

Реалізація заходів Програми забезпечує соціальною підтримкою найбільш вразливих верств населення, які гостро її потребують та звернулися з цього приводу до селищної ради і надається у вигляді грошової допомоги та у натуральному вигляді.

На виконання селищної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Межівської селищної територіальної громади із селищного бюджету в 2019 році направлені кошти в сумі 386,0 тис. грн. 56 дітей в серпні 2019 року (21 день) відпочивали в ДЗОтВ «Мрія» м. Бердянськ, Запорізької області. Також були передбачені кошти на послуги по перевезенню дітей та страхування дітей під час перевезення в день виїзду та день повернення з табірної зміни.

На виконання селищної Програми організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади в 2019 році використані кошти в сумі– 117,6 тис. грн., в яких використано 2954 пільгових талона та  здійснено 96 рейсів (9130 км) за маршрутами:

смт. Межова – с. Степове – с. Українка – с. Новолозуватівка - смт. Межова;

смт. Межова – с. Новотроїцьке – с. Всесвятське – с. Преображенка – смт. Межова

Зазначена Програма забезпечує потреби мешканців сіл та селищ Межівської селищної територіальної громади в наданні якісних послуг у сфері нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом та розв’язання соціально важливих проблем перевезення пільгових категорій громадян в адміністративних межах Межівської селищної територіальної громади.

З метою забезпечення мешканців Межівської селищної територіальної громади виплатами та компенсаціями, які передбачені заходами Комплексної програми соціального захисту населення Межівського району на 2015-2019 роки, у 2019 році із селищного бюджету Межівської селищної ради до районного бюджету передано міжбюджетний трансферт у вигляді «Іншої субвенції з місцевого бюджету» у сумі 229,3 тис.грн.

  В результаті виконання заходу селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку а саме: здешевлення вартості питної здійснюється підвіз питної води мешканцям населених пунктів Межівської селищної ради. За 2019 рік використані кошти в сумі 369,8 тис. грн. та реалізовано 462249 л.очищеної води. Послуги по підвозу питної  очищеної води для населення та бюджетних установ Межівської селищної ради надає Комунальне підприємство "Комфорт".

Комунальний заклад “Центр соціальних послуг” Межівської селищної ради” надає  соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.В 2019 році на утримання закладу використані кошти в сумі 4127,2 тис. грн. (загальний фонд – 3857,5 тис.грн., спеціальний – 269,8 тис.грн.).

Основним завданням центру соціальних послуг є виявлення громадян, які потребують сторонньої допомоги, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та забезпечення якісного надання соціальних послуг.

Заклад має чотири структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги,
 • відділення денного перебування (Центр соціальної активності),
 • відділення надання соціальних послуг сім’ї, дітям та молоді.

Згідно штатного розпису закладу затверджено 44,25 штатних одиниць. Соціальні послуги в 2019 році надані 1439 особам, які потребували соціального обслуговування.

Відділенням соціальної допомоги вдома надається соціальна допомога 266 громадянам похилого віку, з них 169 особам, яким заклад забезпечує безоплатне соціальне обслуговування в обсягах визначених державними стандартами, та 97 осіб обслуговується за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги .

 • Соціальним обслуговуванням охоплено 21 населений пункт (у тому числі 5 населених пунктів Слов’янської та Зорянської с/р). Соціальні послуги надають 29 соціальних робітників, які забезпечені спецодягом, взуттям, транспортними засобами для пересування та надають 19 видів  соціальних послуг.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, надає соціально – побутові та соціально – економічні послуги громадянам пенсійного віку, особам з інвалідністю, та внутрішньо переміщеним особам. За 2019 рік послугами перукаря та робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків скористалися 979 громадян. На безоплатній основі громадянам надано 5,9 тис. соціальних послуг. За кошти надано 1,4 тис. соціальних послуг на суму 35,3 тис. грн.

За рахунок коштів зібраних у ході Всеукраїнської благодійної акції “Вшануймо ветерана” (14,3 тис. грн.) та “Милосердя” (13,0 тис. грн.) надано адресну грошову допомогу 5 інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій на суму 5,0 тис. грн., передплачено газету Межівський меридіан” 420 громадянам на суму 22,9 тис. грн. громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, вимушеним переселенцям. Послугою пільгового проїзду користується 126 осіб (5,1 тис. послуг). Відділення надає у тимчасове користування технічні та інші засоби реабілітації. Послугою користується  54 особи.

  Заклад реалізує проект облаштування “Центру соціально – побутових послуг” (колишня будівля клубу КХП) загальною вартістю 1065,0 тис. грн. На ремонт приміщення з місцевого бюджету направлено 570,0 тис.грн., та власних коштів закладу 135,0 тис.грн., фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) (Агросільрозвиток) 360,0 тис.грн.

Відділення денного перебування (Центр соціальної активності).

У 2019 році послугами соціальної адаптації користується 237 осіб. Надано 15,6 тис. послуг соціальної адаптації,  в тому числі на платній основі 576  на суму 12,5 тис.грн.

Відділення  надає такі послуги:

організація безкоштовного навчання та освітніх заходів, факультет “Комп’ютерної грамотності” послуги інтернету та скайпу, приватного кабінету, перегляд електронного варіанту газети “Межівський меридіан” (університет третього віку - 52 особи, 395 послуг),

заняття на тренажерах, групи з лікувальної фізкультури, йоги, дихальної гімнастики, послуги масажу (126 осіб, 10,1 тис. послуг),

психологічна корекція та консультації, аромотерапія, соляні лампи, сеанси релаксації (73 особи, 1,3 тис. послуг),

клуби за інтересами: хоровий колектив “Джерела”, два вокальні ансамблі, танцювальний гурток “Сальса” клуб за інтересами “Супер бабусі”, “Шахи, шахмати”(80 осіб, 3,6 тис. послуг).

Відвідувачі взяли участь у музичному конкурсі «Пісня закликає до миру» організований КЗ «Центр культури та дозвілля” Межівської селищної ради» принесла фольклорному ансамблю «Калинонька» перше місце у категорії «Вокальні ансамблі».

На фестивалі «Квітка Присамар’я» с. Миколаївка Петропавлівського району наш заклад представляв Межівську громаду і отримав перше місце у номінації «Вокальні ансамблі» - хоровий колектив «Джерела» та перше місце у номінації «Вокальні ансамблі» - ансамбль «Калинонька», клуб за інтересами «Супер бабусі» зайняли 3 місце у категорії «декоративно-прикладне мистецтво.

За 2019 рік року фахівцями соціальної роботи відділення надання соціальних послуг сім’ї, дітям та молоді було опрацьовано 56 повідомлень, здійснено 52 оцінки потреб сімей/осіб, за результатами яких виявлено 43 сімей (в них 114 дітей та 85 дорослі), які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують системної та комплексної допомоги. Заходами соціального супроводу/супроводження охоплено 7 сімей (в них18 дітей). Здійснено оцінку потреб сімей одиноких матерів та надано 5 висновків для призначення відповідної соціальної допомоги.

З метою подолання соціальних проблем неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі, або засуджені з іспитовим строком, надані 27 соціальних послуг.

Фахівці надають соціальні послуги та проводять консультації щодо соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та сім`ям. На території Межівської ОТГ виявлено внутрішньо переміщені сім’ї, в яких виховується 27 дітей.

Проводиться роз’яснювальна робота серед населення з метою створення прийомних сімей  та дитячих будинків сімейного типу.

Створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Мобільна бригада здійснює виїзди у населені пункти громади відповідно до потреб. Здійснено 22 виїзди у 49 сімей.

Створена та працює комісія з оцінки якості надання соціальних послуг. За звітний період проведено анкетування  685 отримувачів соціальних послуг. Працівники закладу підвищують кваліфікацію беруть участь у навчаннях, тренінгах, активно пишуть конкурсні проектні заявки та залучають кошти в громаду.

На виконання селищної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 -2020 роки із селищного бюджету на 2019 рік були виділені кошти в сумі 18,0 тис. грн., які направлені на привітання 3 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів громади, на вітання 31 дитини до Міжнародного Дня захисту прав дітей – акція «Солодка мрія», 5 дітей отримали набори шкільного приладдя – акція до Дня незалежності України «Перший раз у перший клас», вітали 30 батьків – вихователів, опікунів та піклувальників – акція до Дня усиновлення, придбано верхній зимовий одяг 4 дітям – акція «Одягаємо дітей до зими» для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, привітали 58 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – акція «Новорічна іграшка та солодощі» 

Станом на 01.01.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 65 дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До Межівського відділення поліції службою ініційовані питання про притягнення 17 батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

За 2019 рік проведено 1 засідання ради опіки та піклування та 15 комісій з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Межівської селищної ради, проведено 14 профілактичних рейдів, під час яких перевірено житлово-побутові умови 79 сімей, в яких батьки неналежно виконують батьківські обов’язків, а також обстежено 33 сім’ї опікунів та піклувальників, 1 дитячий будинок сімейного типу.

На виконання селищної Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки, в 2019 році використано 2076,574 тис. грн.

Здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації по об’єкту нового будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячна,10 А в смт. Межова - 445,7 тис. грн.

В 2019 році розпочате будівництво двох об’єктів водопостачання – водонапірна башта в смт. Межова та розвідна водопровідна мережа в смт. Демурине. На будівництво об’єктів  направлені кошти в сумі 1630,9 тис. грн в т.ч з місцевого бюджету – 133,9 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 1497,0 тис. грн.

За 2019 рік до комунальної власності Межівської селищної ради прийнято майна на загальну суму 42734,5 тис. грн., в т.ч. зі спільної власності територіальних громад сіл. селищ, міст Дніпропетровської області на суму 38 291,9 тис. грн.

У сфері житлово-комунального господарства виконавчий комітет селищної ради проводить облік житлового фонду та здійснює контроль за його використанням, ведеться облік нежилих приміщень. На квартирному обліку при виконавчому комітеті Межівської селищної ради перебуває 103 особи, а саме:

 • 32 особи які користуються правом  позачергового отримання житлових приміщень;
 • 29 осіб які користуються правом  першочергового отримання житлових приміщень;
 • 42 особи які перебувають в загальній черзі на отримання житлових приміщень..

На квартирному обліку перебуває 47 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (позачерговий список та загальний список).

У частині здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства на території громади діють два комунальних підприємства: «Комунсервіс» та «Комфорт».

Виконавчим комітетом ведеться постійний контроль за своєчасним та цільовим використанням коштів, передбачених на модернізацію теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Систему водопостачання та водовідведення в Межівській селищній територіальній громаді представляє Комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради», яке постачає воду на території смт. Межова та обслуговує 1320 абонентів, підприємство здійснює вивіз твердих побутових відходів на території смт. Межова. Для забезпечення чистоти та належного санітарного стану території Межівської селищної ради заключені угоди на вивіз сміття з 2399 абонементами.

На виконання заходів з благоустрою території громади із селищного бюджету використані кошти в сумі в сумі 7628,507 тис. грн. Кошти направлені на:

 • проведення перерахунку проектно-кошторисної документації, та здійснення експертизи по капітальному ремонту дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду вул. Пушкіна, смт. Межова, по вул. Центральна в с. Новопідгородне, по вул. Нагорна с. Веселе,
 • виконання робіт з капітального ремонту доріг по вул. Пушкіна смт.Межова, вул.Сонячна с.Преображенка  в сумі 2499,4 тис.грн.,
 • проведення поточного ремонту доріг та вулиць населених пунктів громади загальною площею 2221 м2 на суму 1482,366 тис.грн.,
 • на озеленення, утримання та розвиток зелених насаджень на території населених пунктів направлені кошти в сумі 90,356 тис. грн.,
 • на проведення благоустрою кладовищ на території громади використані кошти з в сумі 127,443 тис. грн.,
 • на придбання енергозберігаючого обладнання, супутніх матеріалів для освітлення вулиць населених пунктів селищної ради направленіі кошти в сумі 355,724 тис. грн., на оплату послуг по обслуговуванню вуличного освітлення 310,606 тис. грн.., за 2019 рік було замінено та встановлено нових 352 прожектори та 279 ламп, збільшено лінії електропередач на 6 км.
 • За рахунок селищного бюджету здійснювалась оплата вуличного освітлення на загальну суму 703,833 тис. грн., спожито 267,618 тис. кВт.,
 • на заходи з утримання вулично–дорожньої мережі в осінньо–зимовий та весняно– літній період використані кошти в сумі 1098,327 тис. грн., в т.ч придбано матеріали – 337,6 тис. грн, надано послуги на суму – 760,737 тис. грн
 • В належному стані утримувалися місця загального користування (парки, вулиці, спортивні, дитячі майданчики). За 2019 рік з селищного бюджету направлені кошти в сумі 403,062 тис. грн
 • На послуги по нанесенню дорожньої розмітки направлені кошти в сумі 14,097 тис. грн. (роботи виконані  КП Межівської селищної ради «Комфорт»).
 • Проводяться роботи по наклейці біл-бордів, використані кошти на виконання робіт в сумі 35,894 тис. грн.

За 2019 рік на оплату за користування водою населенням Межівської селищної, використано 11,899 тис. грн. На ремонт  громадських шахтних колодязів та придбання матеріалів і обладнання для обладнання шахтних свердловин в 2019 році використаніі кошти селищного бюджету  в сумі 26,722 тис. грн. В результаті встановлені 3 ручних механічних колонок для подачі води із свердловин по старостинським округам громади, зокрема в населених пунктах смт. Демурине, с. Преображенка, с. Веселе.

 На вивезення ТПВ на території громади  використані кошти в сумі 32,458 тис. грн., послуги надані КП «Комунсервіс».

На благоустрій пам’яток культурної та історичної спадщини - придбання гранітних тумб до пам’ятників використані кошти в сумі 32,4 тис. грн.

На придбання ігрового та спортивного обладнання в с. Володимирівка заплановані кошти селищного бюджету в сумі 130,9 тис. грн., 2019 році придбане обладнання на суму 65,557 тис. грн.

 На виконання робіт по будівництву спортивних майданчиків в 2019 році надійшли кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій в сумі 3000 тис.грн, в 2019р  використані  кошти ДБ в сумі 951,3 тис.грн. Роботи виконувалися по об’єктах: Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям с. Новопідгороднє,та Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям смт. Демурине. Роботи по цих об’єктах будуть продовжені в 2020 році

Виконком селищної ради здійснює контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, реєстрацію суб’єктів права власності на землю, видачу документів, що посвідчують право власності на землю.

Основними землекористувачами в селищній громаді є сільськогосподарські підприємства, у тому числі сільськогосподарські ТОВ – 16, селянські фермерські господарства – 56.

У користуванні сільськогосподарських підприємств знаходиться 30997.3775 га ріллі.

У власності і користуванні громадян знаходиться 35008.2979 га землі, у тому числі наданих:

 • для ведення селянського (фермерського) господарства 9559,7038 га;
 • для товарного сільськогосподарського виробництва 22922,2863 га;
 • особистого селянського господарства – 2526,3078 га;

На території Межівської селищної ради обліковується 680 осіб, які обробляються свої земельні ділянки (паї) одноосібно.

Межівською селищною територіальною громадою за актом приймання-передачі прийнято у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею 12975,3673 га.

За 2019 рік до Межівської селищної ради з заявами про вирішення земельних питань звернулося 756 громадян, із них найбільш поширені звернення щодо:

 • затвердження проектів землеустрою та передача земельних ділянок у власність  для ведення ОСГ – 267 громадян на загальну площу 532,51 га;
 • надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення ОСГ – 269 громадян на загальну площу близько 537,4 га;
 • надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо передачі земельних ділянок в оренду – 65 громадянина на загальну площу близько 1024,6328 га
 • затвердження проектів землеустрою та передача земельних ділянок в оренду – 52 громадян на загальну площу 559,4615 га.

За 2019 рік до селищної ради надійшли кошти в сумі 514,179 тис. грн. за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

На виконання селищної Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної ради на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань за 2019 рік були використаніі кошти в сумі 20,0 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для про ведення оповіщення та доставки мобілізаційних ресурсів (техніки, людей) до місць призначення в період мобілізації та періоду оповіщення на строкову службу.

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. Її основне призначення - зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу України. На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки, в 2019 році використані кошти в сумі 61,6 тис. грн., (придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання сітки на футбольні ворота, придбання призових наборів для нагородження учасників спортивних заходів (кубки, медалі, грамоти), виплачено учасникам змагань видатки на відрядження).

Протягом року були організовані та проведені відкриті турніри з волейболу, футболу, проводилися спортивні свята, товариські зустрічі, футбольні матчі

Також приймали участь у

 • зональних обласних змаганнях з футзалу серед команд сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад; змаганнях з волейболу,
 • чемпіонаті Дніпропетровської області з жиму лежачи, де команда зайняла ІІІ загальнокомандне місце,
 • чемпіонаті Дніпропетровської області з триборства (4 уч. – І місце, 2 уч. – ІІ місце, 1 уч. – IV місце),
 • відкритому міському турнірі з пауерліфтингу де команда зайняла ІІІ загальнокомандне місце;
 • відкритому ІІІ обласному традиційному турнірі з волейболу серед дівчат
 • обласних змаганнях з волейболу серед команд ДЮСШ, де команда зайняла І місце;
 • фінальних обласних змаганнях з волейболу серед жінок команд сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад;
 • відкритому турнір зі станової тяги, де команда зайняла ІІІ загальнокомандне місце (
 • кубку Дніпропетровської області з пауерліфтингу
 • чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу
 • турнірі з футболу на "Кубок ім. Дулінова В.П”, де команда зайняла І місце;
 • обласних змаганнях з футзалу на приз газети "Сільські новини”;
 • чемпіонаті Дніпропетровської області з жиму лежачи де команда зайняла ІІ загальнокомандне місце;
 • обласних фінальних змаганнях з волейболу
 • відкритому міському турнірі з пауерліфтингу
 • обласних фінальних змаганнях з футзалу серед ветеранів

На виконання селищної Програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2018-2020 роки, із селищного бюджету на 2019 рік були виділені кошти з урахуванням змін в сумі 1724,1 тис. грн., в т.ч. кошти загального фонду – 435,1 тис. грн (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата водопостачання та водовідведення), спеціального – 1289,0 тис.грн. (придбано автопідіймач з робочою висотою підйому 12,0 м.)

На виконання селищної Програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству «КОМУНСЕРВІС» Межівської селищної ради на 2018-2020 роки, із селищного бюджету на 2019 рік були виділені та профінансовані кошти в сумі 378,0 тис. грн., (заробітна плата з нарахуванням). КП «КОМУНСЕРВІС»МСР» надає послуги водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним установам та іншим споживачам смт. Межова, теплозабезпечення (дит.садки № 1,3; будівлі ПТУ, районного суду, районної ради), збирання та вивезення ТПВ населенню смт. Межова, послуги БТІ по Межівському району, а також послуги по прочищенню доріг від снігу, по посипанню доріг в смт.Межова, по плануванню щебенево- пісчаної суміші, по плануванню земельного  полотна в смт Межова, по погрузці та вивезенню сміття в смт Межова, с. Райполе, с.Новопідгороднє, по навантаженню та вивезенню піска на зону відпочинку Межівчанка з кар’єра с Біляківка, по навантаженню піска для кладовищ в населених пунктах громади, по плануванню та розгортанню шлаку в с.Олександрівка, с. Веселе, транспортні послуги по зимовому утриманню доріг та погруціа асфальтобетонного зрізу для лівідації аварійних ям в смт.Межова, транспортні послуги по зимовому утриманню доріг. Послуги надані на суму 297,8 тис.грн.

На виконання селищної Програми розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки, із селищного бюджету в 2019 році виділені кошти в сумі 514,3 тис. грн., які направлені на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації, а саме: в районній газеті «Межівський меридіан», придбання комп’ютерної техніки та полиць для документів, придбано службовий автомобіль на суму 328,5 тис.грн та гараж на 2 бокси загальною площею 85,6 кв. м на суму 2,5 тис.грн.

На виконання заходів Селищної Програми з профілактики злочинності на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки за 2019 рік використано кошти селищного бюджету в сумі 357,1 тис.грн. Придбано матеріали та обладнання для облаштування кабінету поліцейського офіцера громади на суму - 188,8 тис.грн, на оплату послуг по поточному ремонту приміщення  направлено кошти в сумі - 122,8 тис.грн , придбано довгострокове обладнання та комп’ютерна техніка на суму 45,5 тис.грн

На Заходи Селищної Програми по охороні навколишнього середовища Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки направлені кошти в сумі 77,4 тис. грн. на ліквідацію несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ та відходів.

На заходи Селищної Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки в 2019 році використані кошти в сумі 45,0 тис.грн. (на придбання спец.одягу – 18,0 тис.грн, придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення готовності пожежно-рятувального підрозділу до дій за призначенням- 13,4 тис.грн, придбання легеневого автомату для забезпечення готовності пожежно-рятувального підрозділу до дій за призначенням – 5,7 тис.грн, придбання дозиметра – 7,9 тис. грн..

На виконання Програми інформатизації Межівської селищної ради на 2018-2021 роки, із селищного бюджету на 2019 рік були виділені кошти з урахуванням змін в сумі 241,5 тис.грн. В результаті виконання Програми, кошти були використані на технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, заправку картриджів, послуги з авторського супроводу програмного забезпечення, та телекомунікаційні послуги.

Виконавчий комітет Межівської селищної ради продовжує роботу в напрямку побудови сприятливого інвестиційного клімату на території громади, залучення інвестицій та реалізації проектів.

 В рамках проекту USAID “Програма підтримки аграрного і сільського розвитку”, яка виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з ТОВ «Бломінфо-Юкрейн», громадською організацією «ДЕСПРО» та Київським економічним інститутом, підписано грантову угоду щодо створення Центру соціально – побутових послуг у Межівській ОТГ. Метою проекту є сприяння сталому розвитку Межівської ОТГ завдяки покращенню кількості і якості комунально – побутових послуг в Межівській об’єднаній територіальній громаді. На базі даного Центру створена швейна та обувна майстерні. В рамках угоди було передано обладнання для Центру на суму понад 500,0 тис. грн. Створено геоінформаційну базу даних ОТГ на онлайн платформі ArcGIS, розроблено економічний профіль громади та техніко –економічне обґрунтування двох пріоритетних проектів для розвитку.

За допомогою участі в Програмі «U-LEAD з Європою»:

отримано мобільний офіс для покращення якості надання послуг на території Межівської ОТГ, підписаний меморандум про співпрацю, та в грудні 2019 року отримано Фургон FORD Transit V363 вартістю 1282,2 тис. грн. з двома облаштованими робочими місцями зі сканером для зчитування ID карток.

В результаті впровадження проекту «Енергоефективність у громадах II», який реалізовується компанією GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Програми «U-LEAD з Європою» наша громада отримала набір енергоменеджера загальною вартістю 20,6 тис. грн. В 2019 році проведено моніторинг споживання ресурсів закладами, 21 листопада 2018 року було прийнято Рішення Межівської селищної ради №622-14/VІІ «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів», розроблено ПДСЕР, проводиться енергоаудит будівель, проведено навчання спеціалістів, 12.04.2019 підписаний Меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків та запровадження енергосервісу та енергоменеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та виконавчим комітетом Межівської селищної ради.

Результатом участі у Проекті «Е- рішення для громад», який реалізовувався ГС «Центр розвитку інновацій» за підтримки Програми «U- LEAD з Європою» громадою впроваджуються реєстр  територіальної громади, реєстр майна, адресний реєстр.

Громада приймає участь в проекті «Розвиток спроможних освітніх мереж в ОТГ», що впроваджується Київською школою економіки за підтримки Програми «U- LEAD з Європою».

Громада бере участь у пілотному впровадженні сучасної системи «Розумна Взаємодія», яка дозволяє стати громаді більш прозорою та залучити до розвитку донорів, підприємців і мешканців.

У Межівській громаді реалізовується проект Національної поліції «Поліцейський - офіцер громади». В рамках проекту працює поліцейський, що опікується безпекою та захистом громади, який забезпечений службовим транспортом та постійним робочим місцем.

У 2019 році на території Райпільського старостинського округу виділено дві земельних ділянки загальною площею 159,59 га для будівництва об’єкта з виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (наземна сонячна електростанція) потужністю 120.0 МВт., та біля смт .Межова земельна ділянка 8,0976 га - інверторна потужність -4,2 МВт, панельна потужність – 5,216 МВт., та земельна ділянка 10,4645 га – інверторна потужність 5,775 МВт, панельна потужність – 7,172 МВт.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету співпрацює із громадською організацією «Крок у світ», яка брала участь у Міжнародному молодіжному проекті "Щоденники історії", який реалізується в рамках тематичної роботи міжнародної платформи громадянського суспільства CivilMPlus в рамках проекту ДРА «Діалог за взаєморозуміння і право: Європейські НУО разом за подолання конфлікту в східній Україні», за фінансової підтримки МЗС ФРН; навчальній поїздці до Донецької області від програми U-LEAD з Європою (розвиток місцевого самоврядування) “Посилення ролі молоді в прийнятті рішень ОТГ”; партнерство з молодіжною громадською організацією АРТ-МОСТ у міжнародному трьохсторонньому проекті"KLIMAKATASTROPHE", який передбачає інтеграцію молодих людей із Польщі, України та Німеччини у рамках міжнародного обміну культурою.

Виконавчий комітет Межівської селищної ради спільно з профільними постійними комісіями селищної ради проводить роботи щодо підвищення рівня доходів населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, впровадження соціальних стандартів і підвищення якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій, підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності, реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, соціального захисту населення - виплата допомоги матері загиблого в Афганістані воїна інтернаціоналіста, допомога на поховання непрацюючих громадян, надання допомоги окремим категоріям населення, фінансування заходів в галузі житлово-комунального господарства, транспортного комплексу і зв’язку, освіти, культури і спорту та вжиття заходів щодо розвитку ринкової інфраструктури, техногенної безпеки, духовного розвитку та охорони праці.


Селищний голова

Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux