Україна
місцеве самоврядування
Межівська селищна рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Розпорядження голови
від 25 жовтня 2021р.№ 238-Р
Розпорядження селищного голови № 238-Р 25.10.2021 Про внесення змін до річного та помісячного розпису загального та спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік код бюджету 04537000000
Опубліковано 25 жовтня 2021

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

25.10.2021                              смт Межова                            № 238-Р

 Про внесення змін до  річного та помісячного розпису загального  та спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік  код бюджету 04537000000 

          Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 15 рішення селищної ради  від  22 грудня 2020 року № 37-02/VIІI «Про бюджет Межівської селищної  територіальної громади на  2021 рік код  бюджету 04537000000»,  розпорядження голови обласної ради від 13 жовтня 2021 року   №   414-Р,   рішення    Новопавлівської   сільської   ради   від   23   вересня   2021   року № 513-10/VIII, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку:

1. Внести зміни до річного та помісячного розпису доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

                                                                                                                                                  грн

   

Код доходів

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

1094100,00

1094100,00

0,00

2188200,00

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини  другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету82129,94

82129,94

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету


10329,20


10329,20

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

196367,00196367,00

в тому числі:


кошти бюджету Новопавлівської сільської територіальної громади

163367,00163367,00


субвенція з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році

33000,0033000,00

Разом

1290467,00

1104429,20

82129,94

2477026,14

 2. За рахунок коштів «Інші дотації з місцевого бюджету» внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

Відділ освіти, молоді та спорту  Межівської селищної ради

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2111

Заробітна плата

796940,00

919400,00

0,00

1771340,00

2120

Нарахування на оплату праці

287126,00

174700,00

0,00

406826,00

Разом

1084066,00

1094100,00

0,00

2178166,00


КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2120

Нарахування на оплату праці

10034,00

0,00

0,00

10034,00

Разом

10034,00

0,00

0,00

10034,00

Всього по головному розпоряднику

1094100,00

1094100

0,00

2188200,00


3. За рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини  другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» внести зміни до річного та помісячного розпису видатків спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

Виконавчий комітет Межівської селищної ради

КПКВК 0213221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії              їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок  поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із  забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов»

                                                                                                                                                грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

3240

Капітальні трансферти населенню

0,00

0,00

82129,94

82129,94

Разом

0,00

0,00

82129,94

82129,94


4. За рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

Виконавчий комітет Межівської селищної ради

КПКВК  0216083  «Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та  приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до  сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»

                                                                                                                                                    грн                          

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2730

Інші виплати населенню

0,00

10329,20

0,00

10329,20

Разом

0,00

10329,20

0,00

10329,20

5. За рахунок коштів «Інші субвенції з місцевого бюджету» (кошти бюджету Новопавлівської сільської територіальної громади) внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

 Виконавчий комітет Межівської селищної ради

КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

                                                                                                                                         грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2111

Заробітна плата

25998,0025998,00

2120

Нарахування на оплату праці

4998,004998,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1310,001310,00

2271

Оплата теплопостачання

3575,003575,00

2273

Оплата електроенергії

1175,00
1175,00

Разом

37056,0037056,00

КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

                                                                                                                                            грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

68270,00

0,00

0,00

68270,00

Разом

68270,00

0,00

0,00

68270,00

Відділ освіти, молоді та спорту  Межівської селищної ради

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  за рахунок коштів місцевого бюджету»                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

8096,00

0,00

0,00

8096,00

Разом

8096,00

0,00

0,00

8096,00


КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2111

Заробітна плата

40939,00

0,00

0,00

40939,00

2120

Нарахування на оплату праці

9006,00

0,00

0,00

9006,00

Разом

49945,00

0,00

0,00

49945,00

6. За рахунок коштів «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році) внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

Відділ культури  Межівської селищної ради

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

18000,00

0,00

0,00

18000,00

Разом

18000,00

0,00

0,00

18000,00


КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

15000,00

0,00

0,00

15000,00

Разом

15000,00

0,00

0,00

15000,00

7. Внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік в наступному порядку:

Відділ освіти, молоді та спорту  Межівської селищної ради

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2111

Заробітна плата

-740000,00

0,00

0,00

-740000,00

2120

Нарахування на оплату праці

-102000,00

0,00

0,00

-102000,00

2274

Оплата природного газу

41835,00

0,00

0,00

41835,00

Разом

-800165,00

0,00

0,00

-800165,00


КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2120

Нарахування на оплату праці

-10034,00

0,00

0,00

-10034,00

2274

Оплата природного газу

768117,00

0,00

0,00

768117,00

Разом

758083,00

0,00

0,00

758083,00


КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

                                                                                                                                               грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2274

Оплата природного газу

42082,00

0,00

0,00

42082,00

Разом

42082,00

0,00

0,00

42082,00

Всього по головному розпоряднику

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансовий відділ Межівської селищної ради

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

                                                                                                                                                   грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  

-40000,00

0,00

0,00

-40000,00

Разом

-40000,00

0,00

0,00

-40000,00


КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

                                                                                                                                                  грн

КЕКВ

Найменування

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  

40000,00

0,00

0,00

40000,00

Разом

40000,00

0,00

0,00

40000,00

8. Внести зміни до плану використання бюджетних коштів по КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (Межівський відокремлений підрозділ Організації ветеранів України Межівської об’єднаної територіальної громади) в наступному порядку:                                                                                                                    

                                                                                                                                                  грн

Найменування

                Липень

Ра               Разом на рік

Заробітна плата

-7920,00

-7920,00

Нарахування на оплату праці

7920,00

7920,00

Всього

0,00

0,00

 9. Начальнику фінансового відділу Межівської селищної ради Наталії КЛЮЧИК внести зміни до річного і помісячного розпису доходів загального фонду, видатків загального та спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік згідно з даним розпорядженням.

 10.  Дане розпорядження затвердити на черговій сесії  Межівської селищної ради.

 11.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                        Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux