Стратегія розвитку ОТГ
опубліковано 14 вересня 2018 року о 10:20

Презентація стратегії розвитку

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТА СЕСІЯ

                                                                                              

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про комітет з управління впровадженням

Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади

на 2018-2027 роки

            З метою забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади та здійснення моніторингу якості виконання її завдань, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Указом Президента України  від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020», постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VІ «Про затвердження Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року», враховуючи висновки постійної комісії з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Створити комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки  (додаток 1).

Затвердити Положення про комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки  (додаток 2).

Затвердити Положення про моніторинг впровадження Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 - 2027 роки  (додаток 3).

Покласти на комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 - 2027 роки координацію роботи по виконанню завдань Стратегії та забезпеченню актуальності його стратегічних і оперативних цілей.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                        підпис                                    В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

смт. Межова

06 березня 2018 року

№ 265 - 05/VII

Згідно з оригіналом

Секретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 06.03.2018 № 265 - 05/VІІ

Склад

комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки

ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Володимир Миколайович
селищний голова,
голова комітету
УГНІВЕНКО
Олександр Павлович
заступник селищного голови з питань  регіонального розвитку,
заступник голови комітету

ОБЕРЕМОК
Вікторія Вікторівна
спеціаліст ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради, відповідальний секретар
МАМОНОВ
Ігор Леонідович
експерт з регіонального розвитку Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування, відповідальний координатор (за згодою)
ВАСИЛЕНКО
Любов Олексіївна
керуючий справами  виконавчого комітету Межівської селищної ради, відповідальний координатор
Члени комітету:
АЛЄКСЄЄВА
Руслана Олегівна
спеціаліст І категорії, т.в.о. начальника відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради
ТРОЯНОВСЬКА
Валентина Юріївна
начальник юридичного відділу – головний юрисконсульт виконавчого комітету Межівської селищної ради
ДОВЖЕНКО
Тетяна Михайлівна
начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та державної реєстрації Межівської районної державної адміністрації (за згодою)
ІВАНИСЕНКО
Лариса Іванівна
директор комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Межівської селищної ради»
ТЮТЧЕНКО
Віталій Миколайович
голова постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування економічного розвитку
БУТ
Світлана Володимирівна
директор селищного комунального закладу «Межівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
САЧУРА
Світлана Михайлівна
голова Межівського районного об’єднання громадян «Спілка підприємців» (за згодою)
КУЖІЛЬНИЙ
Віктор Іванович
в.о. старости Веселівського старостинського округу
ГОРЯЧКО
Наталія Сергіївна
в.о. старости  Демуринського старостинського округу
ЯРЕМЕНКО
Анатолій Володимирович
в.о. старости Іванівського старостинського округу
АЛЄКСЄЄВА
Олена Миколаївна
в.о. старости Новогригорівського старостинського округу
КОРХ
Надія Юріївна
в.о. старости Преображенського  старостинського округу
ТИМОШЕНКО
Ірина Василівна
в.о. старости Райпільського старостинського округу
 •  
 •  

Секретар ради                                                                                 Л.В. МАКСІМКІНА

 


Додаток 2

до рішення селищної ради

від 06.03.2018 № 265 - 05/VІІ

 

Положення

про Комітет з управління впровадженням

Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади

на 2018 - 2027 роки

1. Загальні положення

1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади (надалі Комітет) є дорадчим органом селищної територіальної громади при селищному голові.

1.2. Комітет формується з представників органу місцевого самоврядування, старост, бізнесу та громадськості.

2. Мета діяльності

2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку селищної  територіальної громади, затвердженої  рішенням селищної ради, (надалі - Стратегія розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегією розвитку.

3. Основні завдання Комітету,

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної оперативної та стратегічної цілі.

3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання.

3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування.

3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті селищної ради.

3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданнями.

3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед Межівською селищною радою щодо стану виконання Стратегії розвитку.

3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування і обговорення досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії розвитку (через засоби масової інформації, круглі столи, конференції, тощо).

4. Основні права та повноваження Комітету

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, державних органів інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників селищної ради, підприємців та громадських організацій.

4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) оперативних цілей і завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегії розвитку.

4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення пропозицій для розгляду на сесії селищної ради  (у відповідності до Регламенту).

5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова (призначається рішенням селищної ради). У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегії розвитку.

5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на  начальника відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря, який призначається розпорядженням селищного голови, або іншим розпорядчим документом.

5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком) покладається на керівників структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету.

5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз у квартал.

5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.

5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету.

5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду селищною радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

Секретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ.docxДодаток 3

до рішення селищної ради

від 06.03.2018 № 265 - 05/VІІ

 

Положення

про моніторинг впровадження Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки

Цілі моніторингу

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2028 роки , затвердженої рішенням селищної ради  (надалі – Стратегії розвитку).

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання:

Стимулювання  реалізації Стратегії в цілому та в окремих цілях і завданнях;

оцінка ступеню досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, надання інформації для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування;

оцінка ступеню реалізації цілей, надання інформації для уточнення і коригування цілей.

Концепція моніторингу

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні:

Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку Межівської селищної територіальної  громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на: а) моніторинг досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками; в) моніторинг досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп. Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Межівської  селищної ради.

 

Форми здійснення моніторингу

Піврічні звіти відповідальних координаторів і спеціаліста соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій (окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять:

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної стратегічної цілі;

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання;

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення із стратегічних напрямків, надаються відповідальними координаторами за підсумками року;

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії розвитку;

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його коригування – І півріччя).

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому вигляді.

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (надалі – Комітет).

Зведений аналітичний моніторинговий звіт.

Один раз на рік відповідальні координатори та начальник відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виноситься на розгляд селищної ради. Копії звіту надається селищному голові, секретарю селищної ради, керуючому справами, заступникам селищного голови, відповідальним координаторам.

У звіті міститься:

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті);

б) аналіз виконання планів дій;

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засідання сесії селищної  ради;

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій;

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі із селищного бюджету в поточному році та внесення пропозицій щодо видатків селищного бюджету наступного року.

Розподіл відповідальності

Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, спеціалістом соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, відповідальними координаторами та керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

піврічні звіти (відповідальні координатори та начальник відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності);

зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та начальник  відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності;

організація чергових та позачергових засідань Комітету (начальник  відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому.

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку покладається на голову Комітету.

Коригування та оновлення Стратегії розвитку

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданням можуть вноситися:

членами Комітету;

відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань;

відповідальними координаторами;

депутатами селищної ради;

зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями громади.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд селищної ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік).

Секретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА 

 

 

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

                                                                       

Р І Ш Е Н Н Я

Про створення робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Межівської територіальної громади на 2018-2027 роки та затвердження персонального складу, положення та плану роботи Робочої групи

Відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», Указу Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року № 5/2015, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06 серпня 2014 року № 385, Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 01 квітня 2014 року, Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року затвердженої рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 № 561-27/VI, зважаючи на важливість і актуальність запровадження стратегічного управління розвитком Межівської територіальної громади та враховуючи висновки постійних комісій з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, з питань регіонального розвитку інфраструктури, містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища, з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, культури, молоді та фізичного виховання, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити робочу групу з розроблення Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки (додаток 2).

3. Затвердити план роботи робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки (додаток 3).

4. Робочій групі:

4.1. Розробити проект Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки.

4.2. Забезпечити всебічне обговорення проекту Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки із залученням громадськості, в тому числі: науковців, підприємців, політичних партій, депутатів, громадських організацій тощо.

4.3. Винести проект Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки на розгляд селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, з питань регіонального розвитку інфраструктури, містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища, з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, культури, молоді та фізичного виховання.

Селищний голова                                                                                        В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

 

смт. Межова

01 лютого  2018 року

№ 196 - 04/VІІ

Додаток 1

до рішення сесії

від 01.02.2018 № 196 - 04/VII

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

1 ЗРАЖЕВСЬКИЙ Володимир Миколайович селищний голова, голова робочої групи

Члени комітету:

2 УГНІВЕНКО Олександр Павлович заступник селищного голови з питань регіонального розвитку
3 ВАСИЛЕНКО Любов Олексіївна керуюча справами виконавчого комітету селищної ради
4 ГОРЯЧКО Наталія Сергіївна в.о. старости Демуринського старостинського округу
5 КУЖІЛЬНИЙ Віктор Іванович в.о. старости Веселівського старостинського округу
6 ЯРЕМЕНКО Володимир Анатолійович в.о. старости Іванівського старостинського округу
7 АЛЄКСЄЄВА Олена Миколаївна в.о. старости Новогригорівського старостинського округу
8 КОРХ Надія Юріївна в.о. старости Преображенського старостинського округу
9 ТИМОШЕНКО Ірина Василівна в.о. старости Райпільського старостинського округу
10 РЕДЬКА Лариса Іванівна спеціаліст І категорії, т.в.о. начальника відділу фінансів та бюджету
11 АЛЄКСЄЄВА Руслана Олегівна спеціаліст І категорії, т.в.о. начальника відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності
12 ОБЕРЕМОК Вікторія Вікторівна спеціаліст ІІ категорії відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності
13 ШЕВЧЕНКО Наталія Степанівна помічник головного бухгалтера, спеціаліст І категорії, т.в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера
14 СТЕПАНЕНКО Вікторія Володимирівна спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності
15 ЛИСИЦЯ Наталія Олександрівна начальник загального відділу
16 ДОВЖЕНКО Анатолій Леонідович начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин
17 КАЗЬОННИЙ Юрій Валерійович спеціаліст І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин
18 ЛИТВИНЕНКО Олександр Олексійович начальник відділу освіти, молоді та спорту
19 ДАНЮК Вікторія Вікторівна головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
20 ТРОЯНОВСЬКА Валентина Юріївна начальник юридичного відділу-головний юрисконсульт
21 ХАЛЕМЕНДИК Владислав Ігорович спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу
22 ВАСИЛЕНКО Анна Вікторівна начальник відділу соціального захисту населення
23 МАЦЕГОРА Неля Іванівна т.в.о. начальника відділу культури
24 ВАРЮХА Людмила Олексіївна директор КЗ «Будинок культури» Межівської селищної ради»
25 КРАВЕЦЬ Валерій Миколайович в.о. головного лікаря СКЗОЗ «Межівської ЦПМСД»
26 ПЕДЧЕНКО Наталія Йосипівна В.о. головного лікаря кз «Межівська ЦРЛ «ДОР»
27 ПТИЦЯ Олександр Олександрович головний спеціаліст сектору державного архітектурно-будівельного контролю
28 РОМАНІЙ Валерій Геннадійович спеціаліст сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій
29 ІВАНИСЕНКО Лариса Іванівна керівник КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» Межівської селищної ради (за згодою)
30 ЗАГРЕБЕЛЬНА Аліна Вікторівна старший економіст КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» Межівської селищної ради (за згодою)
31 ЛІТВІН Володимир Григорович депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (за згодою)
32 ТЮТЧЕНКО Віталій Миколайович депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку (за згодою)
33 ШФПОВАЛОВ Сергій Олександрович депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (за згодою)
34 СКЛЯРЕНКО Павло Володимирович депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища (за згодою)
35 ПТИЦЯ Андрій Павлович депутат селищної ради, член постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища (за згодою)
36 СИПЧЕНКО Сергій Вікторович депутат селищної ради, член постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища (за згодою)
37 ПЛАХОТНІК Ольга Миколаївна депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної політики,  культури, молоді та фізичного виховання (за згодою)
38 СМЕТАНА Олег Іванович керівник КП Межівської селищної ради «Комфорт» (за згодою)
39 СТУПА Віктор Олександрович депутат селищної ради, член постійної комісії з питань регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, головний-інженер ДОКП «Межівський комунсервіс» (за згодою)
40 САЧУРА Світлана Михайлівна голова Межівського районного місцевого об’єднання громадян «Спілка підприємців» (за згодою)
41 ДОВЖЕНКО Тетяна Михайлівна начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та державної реєстрації Межівської райдержадміністрації (за згодою)
42 БУТ Світлана Володимирівна Директор комунального закладу “Межівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”
43 КОЗАК Юлія Володимирівна Директор комунального закладу освіти «Межівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради»
Секретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА


Додаток 2

до рішення сесії

від 01.02.2018 № 196 - 04/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку

Межівської селищної територіальної громади

 

І. Загальні положення

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2027 роки (далі - Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Межівської селищної ради створений для організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади до 2027 року.

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Межівської селищної ради та цим Положенням.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади.

Основним завданням Робочої групи є: визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Дніпропетровської  області на період до 2020 року;

-  забезпечення розробки базового проекту Стратегії;

- надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів спрямованих на впровадження Стратегії.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується рішенням сесії Межівської селищної ради. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

II. Функції

Робоча група в процесі діяльності:

розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Межівської селищної територіальної громади;

визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;

визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку Межівської об’єднаної територіальної громади;

проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;

проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Межівської селищної територіальної громади;

визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку Межівської селищної ради в межах Стратегії розвитку;

організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади Межівської селищної ради з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію розвитку;

узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;

організовує роботу з засобами масової інформації;

розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;

організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегії розвитку;

утворювати тимчасові робочі групи/фокус групи відповідно до стратегічних напрямів розвитку;

готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії;

формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку Межівської об’єднаної територіальної громади;

розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

затверджує ведучих фокусних груп;

затверджує теми соціально-психологічних досліджень;

залучає, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів Виконавчого комітету селищної ради (за погодженням з їх керівниками), державних та громадських організацій, наукових установ, міжнародних фундацій (за згодою), незалежних експертів (на підставі договорів);

залучає за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Межівської селищної ради, представників органів виконавчої влади; організовувати та проводити, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;

розробляє анкети, проводити опитування чи іншу діяльність серед мешканців і громадськості щодо напрямків розвитку громади;

залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на затвердження сесії Межівської селищної ради.

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи

Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова

Робочої групи, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер.

Робоча група має право:

отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в організаціях, установах Межівської селищної ради, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;

проводити роз’яснювальну роботу серед громади Межівської селищної ради з питань розробки і втілення Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади та значення його необхідності;

вносити виконавчому комітету селищної ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в Межівській селищній територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку;

приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегії розвитку Межівської об’єднаної територіальної громади;

розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку Межівської селищної територіальної громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку.

Секретар ради                                                                                              Л.В. МАКСІМКІНА


Додаток 3

до рішення сесії

від 01.02.2018 № 196 - 04/VII

ПЛАН РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

з/п

Опис завдань

Обсяги робіт

Виконавці та терміни виконання

1.

Організація роботи зі стратегічного планування Затвердження персонального складу робочої групи на сесії селищної ради;
Проведення першого засідання робочої групи
Визначення відповідальних координаторів роботи із стратегічного планування
Ознайомлення членів робочої групи з принципами та основами стратегічного планування
Нормативно-правове та методичне забезпечення стратегічного планування
Забезпечення максимальної публічності і прозорості процесу розробки стратегії через ефективну комунікацію з громадою та залучення якомога більшого числа учасників до процесу, за допомогою засобів масової інформації
Члени робочої групи
до 10.02.2018

2.

Аналіз середовища та факторів розвитку територіальної громади Збір інформації про економічний розвиток громади та її аналіз
Підготовка паспорту громади (аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади) не менше ніж за 5 років
Формування якісних висновків щодо економічного та соціально-культурного розвитку громади
Проведення опитування думки представників громадськості і бізнесу
Розробка SWOT-аналізу (оцінка зовнішнього (основні загрози і можливості) та внутрішнього середовищ (аналіз сильних і слабких сторін громади)
Визначення основних проблем розвитку територіальної громади
Створення Робочих підгруп (комісій) для аналізу та розробки пріоритетних проблем розвитку громади (включаючи представників влади, громадськості, бізнесу та науковців);
залучення до роботи над стратегією широкого кола громадян
Члени робочої групи
до 15.03.2018

3.

Визначення місії, бачення, сценаріїв та напрямів розвитку Формулювання кожною Робочою групою місії (мети) та способів її досягнення зі стратегічних проблем;
Прогнозування та моделювання сценаріїв та напрямків розвитку громади
Складання стратегічного бачення та місії
Розробка прогнозних варіантів, шляхів досягнення стратегічних цілей та формування завдань з їх досягнення
Члени робочої групи
до 01.04.2018

4.

Розробка планів дій та Плану реалізації Стратегії Формування оперативних цілей
Визначення в процесі засідань Робочих груп шляхів подолання проблем для вирішення пріоритетних завдань;
Добір заходів та проектів, що рекомендуються для першочергової реалізації і мають бути включені в базову версію Стратегії місцевого розвитку
Розгляд проектів оперативних планів з реалізації Стратегії місцевого розвитку
Члени робочої групи
до 15.04.2018

5.

Громадське обговорення та ухвалення Стратегії Аналіз важливості і реалістичності поставлених завдань;
Робота над зведенням матеріалів для публікації проекту Стратегічного розвитку громади;
Публікація та оприлюднення проекту Стратегічного розвитку громади;
Проведення Громадських слухань із обговорення проекту;
Доопрацювання проекту у відповідності з поданими зауваженнями та пропозиціями;
Члени робочої групи
до 15.05.2018

6.

Моніторинг та впровадження Контроль за дотриманням графіка виконання окремих проектів;
Аналіз руху до запланованих результатів;
Аналіз причин невиконання окремих проектів, формування рекомендацій з метою усунення недоліків;
Аналіз змін зовнішнього оточення, законодавства, конкуренції в регіоні, економічного стану;
Аналіз внутрішніх змін у громаді;
Аналіз змін у громаді в результаті виконання стратегії розвитку, оцінювання;
Аналіз ефективності та реалістичності окремих його складових;
Визначення критично важливих елементів стратегії розвитку
Моніторинг громадської думки
Члени робочої групи протягом всього періоду дії Стратегії розвитку

7.

Затвердження стратегії розвитку Межівської об’єднаної територіальної громади Доопрацювання проекту у відповідності з поданими зауваженнями та пропозиціями;
Затвердження селищною радою рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Межівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки».
Члени робочої групи
до 01.06.2018

8.

Внесення змін та доповнень у відповідності зі змінами обставин та громадський контроль за виконанням завдань Стратегічного плану Перегляд Робочими групами Стратегії розвитку громади при зміні об’єктивних та суб’єктивних обставин і внесення відповідних коректив;
Громадський контроль за виконанням Стратегії розвитку при затвердженні річних бюджетів та річних планів соціально-економічного розвитку;
Інформування громади про виконання органами влади завдань Стратегії розвитку.
Члени робочої групи
У разі необхідності протягом всього періоду дії Стратегії розвитку

Секретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА


                                                                                                                                                   Додаток 

 

ФОРМУЛЯР ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

 

проекту  Стратегії розвитку

 Межівської селищної територіальної громади 

                                                                                            ДАНІ УЧАСНИКА ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

            ………………………………………………………………………………………………

 Прізвище, ім’я        ………………………………………………………………………………………………

Назва організації  (якщо пропозиції подає організація)

………………………………………………………………………………………………………

Поштова адреса      ………………………………………………………………………………………………

Телефон / e-mail

 

Пропозиції/зауваження до проекту

 

№ з/п

Положення стратегії, якого стосується зауваження

Номер сторінки

Зміст зауваження / Пропонований зміст положення стратегії після зміни

Обґрунтування/ пояснення….........................................…………                                                         ………………………….

місцедата                                                                                                                                      підпис

Заповнений формуляр треба передати:

aелектронною поштою на адресу: …...............

бзвичайною поштою на адресу: …........................

вбезпосередньо в секретаріат ради:................................


план діяльності .xls

ПЛАН ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ.xls


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ ОТГ НА 2018-2027 РОКИ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux